Obec

 

Povinné zverejňovanie

Profil verejného
obstarávateľa

Fotogaléria

Fotografie z akcií v obci

Okolie našej obce cez objektív

Logo PSK

Logo natur pack

Počitadlo prístupov

Počasie v obci

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Hažlín
Hlavná 200
086 14 Hažlín

Telefón:

+421 54 4884 033

E-mail:

obechazlin@gmail.com

Pre poslancov

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Mikroregion: Stredná Topľa
Počet obyvateľov: 1080
Prvá písomná zmienka: 12.apríl 1414
Nadmorská výška: 270 m.n.m Rozloha obce: 2099 ha

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok-Stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Streda:

7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok-Nestránkový deň

Piatok

7:30-12:00 12:30-13:30

Profil verejného obstarávateľa

 

Identifikačné údaje:

Názov organizácie : Obec Hažlín
Sídlo: Obec Hažlín, Hlavná 200, 086 14 Hažlín
IČO: 00322016
Štatutárny zástupca: Ing. František Olah, starosta obce
Web: www.obechazlin.sk

Profil:

Obec Hažlín je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie podľa schváleného harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci s jednotlivými referátmi podľa vnútornej Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.

Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom „ Profile verejného obstarávateľa“.

Vyhlásené VO

Dátum
Názov
Dokument
29.11.2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky

„Komplexné poradenstvo pri realizácii verejného obstarávania zákazky Garantovaná energetická služba – Zariadenie pre seniorov v obci Hažlín“

 

Ikona pdfVýzva na predkladanie ponúk

 

Ikona pdfOpis predmetu zákazky

 

Ikona pdfOznam vo výzve na predloženie cenovej ponuky

 

Word ikonaČestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti

 

Word ikonaNávrh na plnenie kritéria

 

 

 

18.06.2020
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Vybudovanie prístupového chodníka na cintoríne a oplotenie cintorína
I. etapa Cintorín komunikácia

Ikona pdfVýzva na predkladanie ponúk

 

Ikona pdfNakres stavby

 

Word ikonaNávrh na plnenie kritéria

 

Word ikonaIdentifikačné údaje uchádzača

 

Ikona exelVýkaz výmer

 

 

 

14.11.2019
Výzva na predkladanie ponúk

Stavebný dozor pre projekt:
Prístavba a rekonštrukcia priestorov Zariadenia pre seniorov v obci Hažlín

Ikona pdfVýzva na predkladanie ponúk

 

Word ikonaNávrh Mandatnej zmluvy

 

 

 

Ikona pdf

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 12.12.2019

3.10.2019
Výzva na predkladanie ponúk

Rekonštrukcia telocvične základnej školy

Ikona pdfVýzva na predkladanie ponúk

 

Word ikonaNávrh zmluvy o dielo

 

Word ikonaNávrh na plnenie kritéria

 

Word ikonaIdentifikačné údaje uchádzača

 

Ikona exelVýkaz výmer

 

 

Ikona pdf

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
15.10.2019

27.3.2019
Výzva na predloženie cenovej ponúky
(zákazky s nízkou hodnotou)
Stavba IBV Majerová ulica, Hažlín

Ikona pdfVýzva na predkladanie ponúk

 

Word ikonaNávrh zmluvy o dielo

 

Word ikonaNávrh na plnenie kritéria

 

Ikona pdfIdentifikačné údaje uchádzača

 

Ikona pdfČestné vyhlásenie uchádzača - súhlas s návhom Zmluvy o dielo

 

Ikona pdfČestné vyhlásenie uchádzača o skutočnostiach podľa § 32 ods. 1písm. f) ZVO

 

Ikona pdfČestné vyhlásenie uchádzača o splnení podmienok účasti

 

Ikona pdfPríloha č. 10 Zoznam subdodávateľov

 

Ikona ZIP

Projektová dokumentácia

 

 

Ikona ZIP

Výkaz výmer

 

 

Ikona pdfPríloha č. 5 zoznam stavebných prác - referencie

 

19.2.2019
Výzva na predkladanie ponúk
(zákazky s nízkou hodnotou)
"Prístavba a rekonštrukcia priestorov zariadenia pre seniorov v obci Hažlín - prvá časť"

Ikona pdfVýzva na predkladanie ponúk

 

Word ikonaNávrh zmluvy o dielo

 

Word ikonaNávrh na plnenie kritéria

 

Ikona pdfIdentifikačné údaje uchádzača

 

Ikona pdfČestné vyhlásenie uchádzača - súhlas s návhom Zmluvy o dielo

 

Ikona pdfČestné vyhlásenie uchádzača o skutočnostiach podľa § 32 ods. 1písm. f) ZVO

 

Ikona pdfČestné vyhlásenie uchádzača o splnení podmienok účasti

 

Ikona pdfPríloha č. 10 Zoznam subdodávateľov

 

Ikona exelVýkaz výmer

 

Ikona pdfPríloha č. 5 zoznam stavebných prác - referencie

 

23.11.2018
Výzva na predkladanie ponúk
(zákazky s nízkou hodnotou)
"Prístavba a rekonštrukcia priestorov zariadenia pre seniorov v obci Hažlín - prvá časť"

Ikona pdfVýzva na predkladanie ponúk

 

Ikona pdfNávrh zmluvy o dielo

 

Ikona pdfNávrh na plnenie kritéria

 

Ikona pdfIdentifikačné údaje uchádzača

 

Ikona pdfČestné vyhlásenie uchádzača

 

Ikona pdfZoznam stavebných prác - referencie

 

Ikona pdfVýkaz výmer

 

Ikona ZIPProjektová dokumentácia

12.7.2018 Výzva na predkladanie ponúk "Detské ihrisko pri MŠ Hažlín"

Word ikonaVýzva na predkladanie ponúk

 

Word ikonaNávrh zmluvy o dielo

 

Word ikonaNávrh na plnenie kritéria

 

Word ikonaTechnická správa

 

Ikona pdfVizualizácia detského ihriska

 

Ikona exelVýkaz výner

 

Ikona ZIPVšetky dokumenty na stahnutie