Obec

 

Povinné zverejňovanie

Profil verejného
obstarávateľa

Fotogaléria

Fotografie z akcii v obci

Okolie našej obce cez objektív

Logo PSK

 

Stará web-stránka

Odkaz na starú
web-stránka

Počitadlo prístupov

Počasie v obci

Počasie Hažlín - Svieti.com

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Hažlín
Hlavná 200
086 14 Hažlín

Telefón:

+421 54 4884 033

E-mail:

obechazlin@gmail.com
starosta.a@post.sk

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Mikroregion: Stredná Topľa
Počet obyvateľov: 1080
Prvá písomná zmienka: 12.apríl 1414
Nadmorská výška: 270 m.n.m Rozloha obce: 2099 ha

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok-Stránkovy deň

7:30-12:30 12:30-15:30

Streda:

7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok-stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Piatok

7:30-12:30 12:30-13:30

Profil verejného obstarávateľa

 

Identifikačné údaje:

Názov organizácie : Obec Hažlín
Sídlo: Obec Hažlín, Hlavná 200, 086 14 Hažlín
IČO: 00322016
Štatutárny zástupca: Ing. František Olah, starosta obce
Web: www.obechazlin.sk

Profil:

Obec Hažlín je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie podľa schváleného harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci s jednotlivými referátmi podľa vnútornej Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.

Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom „ Profile verejného obstarávateľa“.

Vyhlásené VO

Dátum
Názov
Dokument
14.11.2019
Výzva na predkladanie ponúk

Stavebný dozor pre projekt:
Prístavba a rekonštrukcia priestorov Zariadenia pre seniorov v obci Hažlín

Ikona pdfVýzva na predkladanie ponúk

 

Word ikonaNávrh Mandatnej zmluvy

 

 

 

Ikona pdf

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 12.12.2019

3.10.2019
Výzva na predkladanie ponúk

Rekonštrukcia telocvične základnej školy

Ikona pdfVýzva na predkladanie ponúk

 

Word ikonaNávrh zmluvy o dielo

 

Word ikonaNávrh na plnenie kritéria

 

Word ikonaIdentifikačné údaje uchádzača

 

Ikona exelVýkaz výmer

 

 

Ikona pdf

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
15.10.2019

27.3.2019
Výzva na predloženie cenovej ponúky
(zákazky s nízkou hodnotou)
Stavba IBV Majerová ulica, Hažlín

Ikona pdfVýzva na predkladanie ponúk

 

Word ikonaNávrh zmluvy o dielo

 

Word ikonaNávrh na plnenie kritéria

 

Ikona pdfIdentifikačné údaje uchádzača

 

Ikona pdfČestné vyhlásenie uchádzača - súhlas s návhom Zmluvy o dielo

 

Ikona pdfČestné vyhlásenie uchádzača o skutočnostiach podľa § 32 ods. 1písm. f) ZVO

 

Ikona pdfČestné vyhlásenie uchádzača o splnení podmienok účasti

 

Ikona pdfPríloha č. 10 Zoznam subdodávateľov

 

Ikona ZIP

Projektová dokumentácia

 

 

Ikona ZIP

Výkaz výmer

 

 

Ikona pdfPríloha č. 5 zoznam stavebných prác - referencie

 

19.2.2019
Výzva na predkladanie ponúk
(zákazky s nízkou hodnotou)
"Prístavba a rekonštrukcia priestorov zariadenia pre seniorov v obci Hažlín - prvá časť"

Ikona pdfVýzva na predkladanie ponúk

 

Word ikonaNávrh zmluvy o dielo

 

Word ikonaNávrh na plnenie kritéria

 

Ikona pdfIdentifikačné údaje uchádzača

 

Ikona pdfČestné vyhlásenie uchádzača - súhlas s návhom Zmluvy o dielo

 

Ikona pdfČestné vyhlásenie uchádzača o skutočnostiach podľa § 32 ods. 1písm. f) ZVO

 

Ikona pdfČestné vyhlásenie uchádzača o splnení podmienok účasti

 

Ikona pdfPríloha č. 10 Zoznam subdodávateľov

 

Ikona exelVýkaz výmer

 

Ikona pdfPríloha č. 5 zoznam stavebných prác - referencie

 

23.11.2018
Výzva na predkladanie ponúk
(zákazky s nízkou hodnotou)
"Prístavba a rekonštrukcia priestorov zariadenia pre seniorov v obci Hažlín - prvá časť"

Ikona pdfVýzva na predkladanie ponúk

 

Ikona pdfNávrh zmluvy o dielo

 

Ikona pdfNávrh na plnenie kritéria

 

Ikona pdfIdentifikačné údaje uchádzača

 

Ikona pdfČestné vyhlásenie uchádzača

 

Ikona pdfZoznam stavebných prác - referencie

 

Ikona pdfVýkaz výmer

 

Ikona ZIPProjektová dokumentácia

12.7.2018 Výzva na predkladanie ponúk "Detské ihrisko pri MŠ Hažlín"

Word ikonaVýzva na predkladanie ponúk

 

Word ikonaNávrh zmluvy o dielo

 

Word ikonaNávrh na plnenie kritéria

 

Word ikonaTechnická správa

 

Ikona pdfVizualizácia detského ihriska

 

Ikona exelVýkaz výner

 

Ikona ZIPVšetky dokumenty na stahnutie