Obec

 

Povinné zverejňovanie

Profil verejného
obstarávateľa

Fotogaléria

Fotografie z akcií v obci

Okolie našej obce cez objektív

Logo PSK

Logo natur pack

Počitadlo prístupov

Počasie v obci

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Hažlín
Hlavná 200
086 14 Hažlín

Telefón:

+421 54 4884 033

E-mail:

obechazlin@gmail.com

Pre poslancov

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Mikroregion: Stredná Topľa
Počet obyvateľov: 1080
Prvá písomná zmienka: 12.apríl 1414
Nadmorská výška: 270 m.n.m Rozloha obce: 2099 ha

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok-Stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Streda:

7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok-stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Piatok

7:30-12:00 12:30-13:30

Zmluvy za rok 2011

 

 

Číslo dokumentu Typ Partner Suma EUR Dátum zverejnenia Dokument
zo dňa 8.2.2011 Mandátna zmluva Mgr. Miroslav Kovalík- ORIM, Sabinov 2000,00 12.2.2011 .pdf
ZoP Zmluva o zriadení vecného bremena Východoslovenská distribučná, a.s. Košice 0,00 10.1.2011 .pdf
19/2011-HU Zmluva o poskytnutí hromadných údajov Katstrálny úrad v Prešove 0,00 28.2.2011 .pdf
ZoP/2011/026-BZ Zmluva o uzavretí zmluvy Východoslovenská distribučná, a.s, Košice 0,00 2.3.2011 .pdf
2/2011/00896 - 3 Zmluva o ochraňovaní majetku Obvodný úrad Bardejov 0,00 14.3.2011 .pdf
KaHR-22VS -0801/0070/87 Dodatok k zmluve č. 1 o poskytnutí NFP Ministerstvo hospodárstva SR 0,00 15.3.2011 .pdf
Zo dňa 18.03.2011 Kúpna zmluva Vlastníci na LV č. 2594 708,82 18.3.2011 .pdf
Zo dňa 25.03.2011 Zmluva o dielo Copastav s.r.o. 68 999,63 25.3.2011 .pdf
Z2214012048601 Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo pôdohosp. a rozvoja vidieka SR 435 766,43 4.4.2011 .pdf
zo dňa 21.3.2011 Zmluva o audite Ing. Marta Dvorská, Bardejov 420,00 22.3.2011 .pdf
ZoP/2011/092 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná a.s., Košice 0,00 7.4.2011 .pdf
  Zmluva o pripojení k distribučnej sieti SPP- distribúcia a.s. Bratislava   15.5.2011 .pdf
zo dňa 18.5.2011 Zmluva o zriadení bežného účtu Dexia banka Slovensko a.s.   23.5.2011 .pdf
zo dňa 30.5.2011 Mandátna zmluva ORIM - TENDER, s. r. o., Sabinov 1000 20.6.2011 .pdf
  Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 4.1.2010 GMT projekt, spol. s r.o. Bardejov 0,00 23.6.2011 .pdf
  Dodatok č.3 k zmluve o dielo zo dňa 31.12.2008 GMT projekt, spol. s r.o. Bardejov 0,00   .pdf
Dodatok 1/2011 Dodatok-FÚra     12.7.2011 .pdf
  Dodatok k mandátnej zmluve č. MZ 3080-2010 Ing. Karol Fábry, Prešov   22.7.2011 .pdf
043/2.1 MP/2011 Zmluva o poskytnuti NFP
priloha k zmluve č. 18
Ministerstvo životného prostredia SR 672 630,54 22.7.2011 .pdf
.pdf
  Zmluva o dielo
Enviroprojekt s.r.o. 10 200,00 16.8.2011
.pdf
100811 Zmluva o dielo GMT projekt, spol. s r.o. 429 562,44 10.8.2011 .pdf
  Rozpocet k zmluve o dielo č. 100811 GMT projekt, spol. s r.o.   10.8.2011 .pdf
zo dňa 11.8.2011 Mandátna zmluva Ing. Branislav Vojtek, Prešov 4880,00 11.8.2011 .pdf
KaHR-22VS -0801/0070/87 Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo hospodárstva SR 226  667,00 2.9.2011 .pdf
  Zmluva o dielo Mgr. Zuzana Pavlovičová 500,00 3.9.2011 .pdf
  Dodatok č.1 k zmluve o dielo I.g Stanislav Kruško 11 500,00 3.9.2011 .pdf
ZoD 2011/GB/01/015 Zmluva o dielo STRABAG s.r.o. 437 521,15 30.9.2011 .pdf
  Rozpočet STRABAG s.r.o. 437 521,15 30.9.2011 .pdf
  Mandátna zmluva Jozef Kundra 29,350 4.10.2011 .pdf
  dodatok č.1 k zmluve o dielo č. ZoD 2011/GB/01/015. STRABAG s.r.o.   27.10.2011 .pdf
MZ 353 0 – 2011 Mandátna zmluva

Ing. Karol Fábry

  4.11.2011 .pdf
701/103/2010 Záložná zmluva Štátny fond rozvoja bývania 217 959,67 5.11.2011 .pdf
 
Kúpna zmluva
Anna Korčeková, rod. Marcinová 1 991,64 5.11.2011 .pdf
0224-PBR-2010/Z Záložná zmluva Štátny fond rozvoja bývania 72 650 6.12.2011 .pdf
091211 Zmluva o dielo GMT projekt, spol. s r.o. 331 177,18 20.12.2011 .pdf
Zo dňa 21.12.2011 Dodatok č.1 k mandátnej zmluve Ing. Branislav Vojtek   21.12.2011 .pdf