Obec

 

Povinné zverejňovanie

Profil verejného
obstarávateľa

Fotogaléria

Fotografie z akcií v obci

Okolie našej obce cez objektív

Logo PSK

Logo natur pack

Počitadlo prístupov

Počasie v obci

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Hažlín
Hlavná 200
086 14 Hažlín

Telefón:

+421 54 4884 033

E-mail:

obechazlin@gmail.com

Pre poslancov

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Mikroregion: Stredná Topľa
Počet obyvateľov: 1080
Prvá písomná zmienka: 12.apríl 1414
Nadmorská výška: 270 m.n.m Rozloha obce: 2099 ha

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok-Stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Streda:

7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok-Nestránkový deň

Piatok

7:30-12:00 12:30-13:30

Červený kríž

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Hažlín

  Členom Slovenského Červeného kríža sa môže stať každá fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá súhlasí s princípmi a poslaním Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca a spĺňa ďalšie podmienky ustanovené v stanovách.

Členovia tvoria členskú základňu Slovenského Červeného kríža v jednotlivých zložkách SČK, ako sú Miestne spolky SČK, Mládež SČK, Vodná záchranná služba SČK, Kluby darcov krvi SČK. V súčasnosti eviduje SČK okolo 84 000 členov.

Členstvo v Slovenskom Červenom kríži je dobrovoľné. Dobrovoľník príležitostne alebo pravidelne spolupracuje so Slovenským Červeným krížom a vykonáva dobrovoľnícku činnosť v rôznych, avšak presne určených oblastiach. Dobrovoľníci sú jednou zo základných zložiek Slovenského Červeného kríža. Sú to ľudia rôzneho veku, rôznych záujmov a povolaní, ktorých spája chuť pomáhať a ktorí sa rozhodli dobrovoľne zapájať do činností SČK.

Každý člen si musí zakúpiť každoročne členskú známku v hodnote 1 €.

Členské známky má každý člen vedené v členskom preukaze.

Miestny spolok SČK Hažlín eviduje v súčasnosti 22 členov.

Okruh činností SČK

Darcovstvo krvi – nábor budúcich darcov, zúčastňovanie sa na odberoch krvi, organizačná spolupráca na kampaniach a projektoch SČK v tejto oblasti, oceňovanie mnohonásobných bezpríspevkových darcov krvi.

Prvá pomoc – absolvovanie kurzu prvej pomoci s možnosťou poskytovať prvú pomoc na verejných podujatiach, prednášanie prvej pomoci, príprava družstiev prvej pomoci na školách, oboznámenie detí predškolského veku v materských školách o prvej pomoci prostredníctvom projektu Evička nám ochorela, ukážky prvej pomoci na verejných podujatiach, reprezentácia SČK na súťažiach prvej pomoci.

Sociálna oblasť – pomoc v sociálnych zariadeniach a domoch humanity SČK pre deti, starších a starých občanov, realizácia v kampani na pomoc sociálne slabším občanom, členstvo v humanitárnych jednotkách SČK pomáhajúcich v prípade mimoriadnych situácií.

Medzinárodné humanitárne právo – možnosť účasti na školení SČK venovaných tejto problematike.

Členovia Slovenského červeného kríža

Predseda:
Mgr. Valéria Skoncová
Členovia:
 1. Mgr. Anna Franasová
 2. Ľudmila Ilčisková
 3. Jana Surmiková
 4. Terézia Onteková
 5. Ľudmila Leškaničová
 6. Jarmila Demjanovičová
 7. Monika Valková
 8. Jarmila Sokolová
 9. Oľga Podubinská
 10. Renáta Jazudeková
 11. Janka Ilčisková
 12. Ingrid Velgosová
 13. Iveta Jankurová
 14. Ľudmila Sovová
 15. Bc. Katarína Ručinská
 16. Zdena Koscelníková
 17. Bc. Richard Leškanič
 18. Mgr. Anna Leškaničová
 19. Daniela Palková
 20. Marta Valková
 21. Eva Daňková

Správa o činnosti MS SČK Hažlín za rok 2009

12.02.2009 – vznik MS SČK Hažlín.

12.03.2009 – prvé spoločné stretnutie členov MS SČK Hažlín a navrhnutie plánu aktivít na rok 2009.

Zakúpenie lekárničky, tlakomera a fonendoskopu za účelom merania tlaku krvi občanom obce Hažlín a poskytovania predlekárskej prvej pomoci.

15.06.2009 – zaškolenie členov MS SČK Hažlín o spôsobe poskytovania nevyhnutnej predlekárskej prvej pomoci – umelého dýchania v prípade potreby prostredníctvom územného spolku SČK Bardejov – Stará Ľubovňa.

02.07.2009 – oboznámenie členov MS SČK Hažlín o spôsobe merania krvného tlaku a prvý praktický nácvik tejto zručnosti.

13.09.2009 – organizácia tanečnej zábavy miestnym spolkom SČK Hažlín.

10.12.2009 – zaškolenie členov MS SČK Hažlín o spôsobe poskytovania nevyhnutnej predlekárskej prvej pomoci – masáže srdca v prípade potreby a jeho praktický nácvik prostredníctvom územného spolku SČK Bardejov – Stará Ľubovňa.