Obec

 

Povinné zverejňovanie

Profil verejného
obstarávateľa

Fotogaléria

Fotografie z akcií v obci

Okolie našej obce cez objektív

Logo PSK

Počitadlo prístupov

Počasie v obci

Logo Natur pack

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Hažlín
Hlavná 200
086 14 Hažlín

Telefón:

+421 54 4884 033

E-mail:

obechazlin@gmail.com

Pre poslancov

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Mikroregion: Stredná Topľa
Počet obyvateľov: 1080
Prvá písomná zmienka: 12.apríl 1414
Nadmorská výška: 270 m.n.m Rozloha obce: 2099 ha

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok-Stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Streda:

7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok-Nestránkový deň

Piatok

7:30-12:00 12:30-13:30

Dedinský folklórny súbor Hažlinčanka

 

Stručný pohľad do histórie:

Folklór a tradície našich predkov mali a majú trvalé miesto v histórii našej obce. Či už to boli zvyky počas sviatkov /stavanie májov pred domami dievčat a kradnutie vozov v noci na „rosadle“, spevy „na mosce“, „hoja ďunďa hoja“ nad Furmanka, páranie peria a priadky,..../ alebo zvyky a obyčaje pri rôzných slávnostných príležitostiach /svadby, krstiny, dedinské zábavy,..../, alebo košikárstvo, podomový obchod,... S postupom času časť týchto zvykov a obyčajov zanikala, čo bolo spôsobené zmenou životných podmienok, zmenou životného štýlu ale aj tým, že starší nositelia týchto tradícií postupne vymierajú. Stále tu však boli ojedinelé pokusy a snaha o zachovanie a znovu oživenie niektorých týchto obyčajov aspoň v náznakoch- najmä spevov a tancov a väčšinou nositeľmi týchto snáh boli učitelia základnej školy. Už v 60-tých rokoch takto vznikol folklórny súbor pri základnej škole, ktorý viedla p. učiteľka Vysoká. Tento súbor chlapcov a dievčat vystupoval v autentických hažlinských krojoch, ktoré sa našli po domácnostiach v obci a mal niekoľko úspešných vystúpení doma v obci, ale aj na okresných súťažných prehliadkach v okrese. Po čase však tento súbor zanikol /odišla učiteľka, chlapci a dievčatá ukončili základnú školu a nemali nasledovníkov/ a tak na dlhú dobu nebol záujem o tento druh zábavy, činnosti a spôsobu vyžitia.

FS- Hažlinčan

Kliknutím na rok v zelenom poličku sa Vám zobrazí história súboru v konkrétnom roku.

 • Rok 2016
 • Rok 2015
 • Rok 2014
 • Rok 2013
 • Rok 2012
 • Rok 2011
 • Rok 2010
 • Rok 2009
 • Rok 2008
 • Rok 2007
 • Rok 1999
 • Rok 1998
 • Rok 1997
 • Rok 1996
 • Rok 1995
 • Rok 1994
Rok 2016

Rok 2016 sa začal koncom januára posedením členov súboru, na ktorom sa hodnotila činnosť a účinkovanie súboru v roku 2015. Vedúca súboru M. Raticová oboznámila prítomných členov s príjmami a výdavkami súboru, s aktuálnou finančnou situáciou, so situáciou v predaji prvého CD súboru. Vo voľnej besede a diskúsii padli mnohé návrhy na zlepšenie činnosti a pozdvihnutie úrovne vystúpení a repertoáru súboru.
Začiatkom februára /5.2./ bol súbor pozvaný do Bardejova na „vyvodzene kačura“- folklórne pásmo fašiangových zvykov pred blížiacim sa pôstným obdobím, kde náš súbor okrem vystúpenia na centrálnom pódiu hral poprednú úlohu v sprievode cez námestie a v predvedení zvykov s tým spojených.
Hneď na druhý deň /6.2./ súbor sa prezentoval na stretnutí dôchodcov v Poliakovciach, kde na žiadosť starostu obce sme spríjemnili popoludňajšie posedenie dôchodcom svojím pásmom pesničiek. Vystúpenie súboru sa stretlo s veľmi dobrou odozvou u prí- tomných dôchodcov, čoho dôkazom bolo, že po poslednom pásme pesničiek si prítomní vynútili potleskom prídavok a vystúpenie skončilo spontanným tancom na pódiu.
9.2. bolo obecným úradom v Hažlíne zorganizované podobné posedenie pre domácich dôchodcov, kde súbor takisto spríjemnil toto posedenie svojím vystúpením. Keďže začalo pôstné obdobie, niektorí členovia súboru začali pripravovať pašiové spevy ped veľkopôstnými dňami.

Rok 2015

Vo februári sa členovia súboru stretli na posedení, kde sa zhodnotila činnosť súboru za rok 2014, preberali sa námety na zlepšenie umeleckej úrovne jednotlivých zložiek súboru. K. Oláhová navrhla, aby jednotlivé zložky mali pripravené stabilné pásma pesničiek, ktoré by sa precvičovali a prípadne doplňovali, kde by sa už dala stanoviť určitá choreografia a hudobné aranžmán. Tiež padlo rozhodnutie pripraviť vydanie vlastného CD. Na nasledujúcich stretnutiach sa začal robiť výber pesničiek na pripravované CD a pesničky na stretnutie dôchodcov 16.4.2015. Súbežne sa tá istá skupina členov súboru ako v predchádzajúcich rokoch začala pripravovať na pašiové spevy na Veľkú noc /do skupiny pribudol F.Kolár/. Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok odspievané členmi súboru majú stúpajúcu kvalitu, čo potvrdili aj domáci prítomní. Dúfame, že sa to stane tradíciou folklórneho súboru.
Ako každý rok aj v tomto roku obecný úrad zorganizoval posedenie a stretnutie s dô- chodcami, kde kultúrny program zabezpečil náš folklórny súbor. Pri hojnej účasti domácich dôchodcov aj hosti súbor sa prezentoval novými pesničkami, ktoré sa stretli s výbornou odozvou publika. Dievčatá, ženy, muži aj hudba svojimi vystúpeniami vytvorili príjemnú atmosféru tohto stretnutia a boli prítomnými odmenení uznanlivým potleskom.
V nasledujúcom období sa súbor sústredil na prípravu na vydanie CD. Bol urobený výber pesničiek žien, dievčat, mužov aj hudobnej skupiny a dohodnutý vydavateľ /nahrávateľ/ tohto CD. Na nasledujúcich stretnutiach sa za prítomnosti p. Chovanca doladil výber pesničiek a ich úprava a notové spracovanie pre hudbu. Pri pravidelných stretnutiach na nácvikoch sa po skupinách precvičovali vybraté pesničky.
Tohtoročné tradičné stavanie mája malo nový scenár- boli postavené tri máje: na vyšnom konci /pred Hudačína, pred Kolára/ a v strede obce /pri Tomčových/. Súbor sa stretol pri dolnom máji /pri Tomčových/ o odtiaľ sa so spevom vydal po ceste k máju pred Kolára, kde bolo pripravené pohostenie organizátormi stavania mája a súbor zaspieval pesničky za sprievodu harmonikára Ruda Pavúka. Potom sa súbor po ulici Sadova so spevom presunul k máju pred Hudačína, kde bolo takisto prichystané občerstvenie a súbor zaspieval pesničky. Nálada a atmosféra bolá výborná, škoda len, že sa nepodarilo zaktivizovať viacej občanov obce na túto akciu. Na záver starosta obce a člen súboru Ing. Oláh urobil vyhodnotenie májov s odovzdaním cien /1.miesto máj pred Kolára, 2.miesto máj pred Hudačína, 3.miesto máj pri Tomčových/.
Ďaľšou akciou začiatkom júna /6.6./ bolo vystúpenie súboru /muži, ženy, hudba/ v Bardejovských kúpeľoch, kde bol súbor pozvaný spestriť sobotné popoludnie účastníkom organizovaného behu zdravia a hosťom kúpeľov. Ohlasy na toto vystúpenie boli prítomnými nadmieru pozitívne a pochvalné. Už po skončení vystúpenia tam bol súbor pozvaný na nasledujúcu nedeľu do Malcova na spestrenie nedeľného popoludnia pri príležitosti bežeckého preteku „Malcovská 15“. Bolo to dlhé popoludnie, pretože súbor vystupoval sám a až po skončení preteku. Napriek tomu to bolo pekné popoludnie. Po týchto akciách sa súbor sústredil pri svojich stretnutiach na dolaďovanie, precvičovanie a prípravu nahrávania CD. Nahrávanie bolo dohodnuté v nahrávacom štúdiu p. Baláža v Raslaviciach, kde sa postupne nahrávala hudba, dievčatá, ženy a muži /14-16.7/.
Na základe prvých ohlasov a počutí čiastkových nahrávok by to malo byť kvalitné CD. Oficiálne uvedenie /“krst“/ bolo stanovené na konanie folklórneho festivalu Hažlín 2015.
18.7.2015 vystúpenie súboru na oslavách v Porúbke
25.7.2015 mal v Dubinnom premiéru 1. ročník folklórneho festivalu, na ktorý sme v rámci dobrých vzťahov /nie ako konkurencia/ boli pozvaní. Súbor predviedol svoje pásma pesničiek /aj z nového CD-čka/ a citujem z článku v Bardejovských novostiach z 21.7.2015: “Po úvodnom vystúpení domáceho FS Dubinčan sa krásne prezentovali FS Hažlínčanka z Hažlína“.
8.-9.8.2015 – 18. ročník folklórneho festivalu Hažlín 2015. Oslava folklóru v Hažlíne začína mať nezastupiteľné miesto v živote obce a počet súborov a účinkujúcich na tomto podujatí a tiež krásne priestory amfiteátra umožňujú rozdeliť vystúpenia do dvoch dní. Aj pri organizácií tohto ročníka členovia súboru sa aktívne podieľali na príprave a priebehu festivalu. Na festival bol recipročne pozvaný súbor zo Srbska /obec Žabľj/ a tak ako my sme boli hosťami v domácnostiach u nich, takisto členovia nášho súboru ubytovali a pohostili ich členov počas trvania festivalu. Že to bolo srdečné a milé bolo cítiť pri lúčení v pondelok, keď odchádzali domov. Úroveň festivalu je už tradične vysoká o čom svedčí aj kvalita účinkujúcich a súborov /aj profesionálnych/ a aj náš súbor prispieva k tejto kvalite.
Vrcholnou udalosťou pre náš súbor bolo „pokrstenie“ nášho prvého CD-čka. Krstnými otcami boli štátny tajomník MPSVaR Braňo Ondruš a pán Kuľka, ktorí vyslovili presvedčenie, že na ďalšie CD-čka sa nebude dlho čakať. Úroveň vydaného CD je vysoká o čom svedčil záujem o toto CD už pri prvom uvedení na festivale.
16.8.2015 pri príležitosti osláv 660-tého výročia obce Komárov súbor vystúpil na tejto oslave v kompletnom zložení. Ako už tradične v Komárove počasie neprialo /dážď/, aj účasť domáceho publika je malá a chladná, napriek tomu sme naším vystúpením zaujali najviac, čo naznačili aj členovia ostatných súborov.
6.9.2015 súbor v kompletnom zložení /ženy, muži aj dievčatá/ absolvoval dve vystúpenia: najprv v Kučíne pri príležitosti 700-stého výročia obce a následne na 9. ročníku slávnosti obce Šiba. Začiatok vystúpenia v Kučíne bol poznačený prietržou mračien a výdatným dažďom, ktorý po ustaní znefunkčnil ozvučenie a muži aj ženy začiatok vystúpenia odspievali bez ozvučenia. Napriek tomu sa vystúpenie nášho súboru vydarilo s malými nedostatkami v kvalite, čo však s prihliadnutím na okolnosti domáce publikum nebralo do úvahy a vysoko ocenilo našu účasť na tomto podujatí. Vzhľadom k časovému posunu programu sa súbor musel urýchlene presunúť do Šiby, aby sme včas stihli prezentovať náš program prvýkrát v Šibe. Aj s trochou nervozity sme však predviedli štandardný až výborný výkon ocenený uznanlivým potleskom prítomného obecenstva a aj podľa starostu obce sme boli pekným spestrením ich nedeľného popoludnia.
8. novembra 2015 sa v obci uskutočnilo slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska za účasti premiéra vlády SR Róberta Fica s ďalšími predstaviteľmi vlády. Pri tejto slávnostnej a peknej akcii účinkoval aj náš súbor, ktorý v uzimenom počasí spestril pekné popoludnie svojimi pesničkami žien a mužov a dievčatá v krojoch asistovali pri slávnostnom strihaní pásky. Po slávnostnom akte pokračovala zábava v priestoroch pod ihriskom, kde p. Kuľka pripravil pre všetkých pohostenie a aj súbor neformálnym predvedením pesničiek prispel k dobrej nálade. 12.a13. decembra sa v Športovej hale v Bardejove konal Vianočný jarmok remesiel na ktorý bol pozvaný aj náš súbor. Vzhľadom k objektívnym okolnostiam časť mužov sa nemohla zúčastniť na tejto akcii, preto sa rozhodlo, že reprezentovať náš súbor budú iba ženy. Podľa ohlasov úroveň vystúpenia našich žien bola tradične vysoká, čo ocenili aj členovia spoluúčinkujúcich súborov z Mokroluhu a Osikova.
Na záver roka ako už tradične pre umocnenie sviatočných Vianočných dni patrilo vystúpenie súboru pri jasličkách v našom kostole. Je však smutným konštatovanie, že na toto pekné sviatočné popoludnie si nachádza čas čím ďalej tým menej spoluobčanov. V zložení súboru počas roka 2015 nenastali podstatné zmeny. Ku koncu roka najmä zo zdravotných dôvodov absentovala účasť niektorých členov najmä v mužskej skupine, čo však neovplyvnilo úroveň súboru. Nedarí sa však do súboru prilákať novú mladšiu krv.  

Rok 2014

Už začiatkom roka sa súbor orientoval pri príprave vystúpení s pesničkami na blížiace sa výročie osláv prvej písomnej zmienky o obci. Okrem toho sa však pripravovali tradičné vystúpenia poriadané obecným úradom a pozvaniami na akcie iných obci:
Stretnutie s dôchodcami, kde sme svojimi pesničkami mužov, žien, dievčat ale aj členov hudby prispeli k dobrej nálade,
7.6. sme boli pozvaní na 2. ročník folklórneho festivalu do Hankoviec /muži, ženy aj dievčatá/. Na festival bolo pozvaných veľa súborov, no svojim vystúpením sme zanechali dobrý dojem. Pekné slnečné popoludnie zakončili trochu s oneskorením Kandráčovci.
15.6. bol na námestí v Bardejove Deň remesiel, na ktorý bol pozvaný aj náš súbor, aby sme v hodinovom programe prezentovali naše spevy. Vystúpili muži so svojím pásmom pesničiek, ženy aj hudba /Kamila Oláhova s Jankou Hudačinovou/. Naša hudobná zložka svojim prejavom veľmi pozdvihla úroveň našich vystúpení. Blížil sa termín konania folklórneho festivalu, preto sa činnosť súboru zamerala na prípravu tohto festivalu. Tohtoročný folklórny festival /už 17. ročník/ v Hažlíne mal výnimočné postavenie v živote obce. Niesol sa v znamení osláv 600-stého výročia prvej písomnej zmienky o obci. Členovia súboru sa aktívne zapájali aj do brigádnickej činnosti pri príprave festivalu a osláv.
Ing. Marcin inicioval postavenie /zhotovenie/ Krížovej cesty ku „kapličke“, zhotovenie sochy Povýšenia sv. Kríža z kmeňa zrezaného jaseňa pred farským kostolom a počas osláv a folklórnych slávnosti expozíciu „Gazdovský dvor“ s ukážkami ako žili a s čím pracovali naši predkovia. Vrcholnou udalosťou týchto osláv bolo slávnostné otvorenie krásneho prírodného amfiteátra, ktorý určite bude pýchou občanov obce a určite sa na ňom uskutoční veľa či už folklórnych ale aj spoločenských podujatí. Členovia súboru nielen vlastným programom počas troch dni festivalu počnúc slávnosťou krížovej cesty ku kaplnke v piatok podvečer, pozvaním občanov na slávnosti na povozoch s konskými záprahmi hore dedinou s hudbou a spevom v sobotu, ale aj aktívnou účasťou v priebehu konania festivalu prispeli k úspešnému priebehu osláv a festivalu /ktorý okrem iného bol bohatý na účasť folklórnych skupín a počas celých troch dni aj na pekné slnečné počasie/.
Hneď o necelé dva týždne bol celý súbor /muži, ženy, dievčatá a hudba/ pozvaný do Srbska /Vojvodina Nový Sad – Ruský Kerestúr, Žabľj../ na ich súťažnú prehliadku folklóru. Okrem toho, že naše vystúpenia obohatili ich podujatie a stretli sa s často nevídaným srdečným ohlasom, všetci účastníci tohto podujatia boli nadšení nefalšovaným srdečným prijatím počas celých troch dni a plní nezabudnuteľných zážitkov.
30.8. sa v Bardejove koná už tradične „Bardejovský jarmok“ na ktorom sa prezentovali spevom naše ženy s hudbou.
20.9. sa v Komárove konal ďalší ročník stretnutia obci „Mikroregión Horná Topľa“, kde sme našim vystúpením znovu prispeli k peknému popoludniu.
27.9. televizia JOJ v rámci programu „Dediny, dzedziny“ navštívila našu obec a členovia súboru sa predviedli s ukážkami nášho folklóru, škoda len, že vo vysielaní sa dostalo málo z toho, čo sme chceli ukázať. Záver roka sa už tradične niesol v príprave náboženských pesničiek, vinšov, kolied a hovoreného slova „Pri jasličkách“ s vystúpením v našom farskom kostole /25.12./ Je to už pekná tradícia umocňujúca chvíle Narodenia a záver roka.

V zložení súboru sa udiali tieto zmeny: Do mužskej skupiny pribudli František Kolár a Jozef Hanek Ženskú skupinu posilnila Milka Marcinová a Marta Maťová, odišla Marta Gašpereková

Rok 2013

Niekedy pri vzniku mužskej speváckej skupiny Ing Marcin nastolil myšlienku, či by súbor nedokázal naspievať veľkonočné Pašie. Postupne táto myšlienka nadobudla reálnu podobu, a na začiatku roka sa našla časť odvážlivcov, ktorí začali cvičiť pašiové spevy /Ing Marcin, O. Jazudek, J. Šoltis, Jo. Lukáček, F.Šimiček, M.Raticová, O.Lučová M.Tomčová, A.Valková, L. Hudačinová/. Prvé vystúpenie bolo rozpačité, ale ľudia ocenili snahu, že pašie nám už nechodia spievať z cudzích farnosti.

Členovia súboru sa aj na začiatku nového roku stretávali a pripravovali nové pesničky a pásma. Vo februári sa členovia súboru stretli na spoločnom posedení, kde sa zhodnotila činnosť súboru v roku 2012, preberali sa námety na zlepšenie činnosti v nasledujúcich obdobiach a kritický sa hodnotila malá aktivita mládeže pri zapájaní sa do spoločenských aktivít /aj do folklóru/. Pre zaktivizovanie občanov na podujatí sa tohtoročné „Stavanie mája“ presunulo na miestne futbalové ihrisko, kde obecný úrad pripravil pre prítomných občerstvenie /podávanie guľáša, nápoje,./. Samotné stavanie mája a program zabezpečovali členovia súboru pásmom pesničiek mužov, žien a dievčat. Obohatením tohto podujatia bola účasť heligonkárov a p. Kalista z Rokytova. Pozornosť publika získala naša hudobná zložka-muzikanti /už kompletní aj s basou – M. Gribus/ v spoločnom vystúpení s heligonkármi.

23.6. súbor bol pozvaný na festival do Malcova. Po príchode sa zistilo, že usporiadatelia nešetrili na účasti, bolo pozvaných veľa súborov a účinkujúcich a nakoniec aj počasie urobilo svoje/po peknom horúcom začiatku prišiel hustý dážď/, takže z plánovaných dvoch vstupov, ktoré usporiadatelia vyčlenili pre nás, dievčatá, ženy, muži odprezentovali v jednom vstupe po dve pesničky s kompletnou hudbou.
Pri príležitosti osláv 70-tky duchovného otca našej farnosti Vdp Dr. Čecha členovia nášho súboru /A.Valková, M.Tomčová, J.Šoltis, Ing Marcin/ prinášaním obetných darov v krojoch súboru prispeli k slávnostnému sláveniu sv. omše.
Na 29.6. bolo plánované vystúpenie kompletného nášho súboru na festivale v Rokytove. Pre nepriaznivé počasie /prietrž mračien deň pred akciou/ bol festival zrušený. Z blížiacim sa termínom konania domáceho folklórneho festivalu sa členovia súboru pri svojich pravidelných stretnutiach orientovali na prípravu nových pesničiek a pesničkových pásiem. 
3. ročník stretnutia mikroregiónu „Stredná Topľa“ sa uskutočnil na ihrisku v Dubinnom kde sme našou účasťou a už tradične dobrým a pekným prezentovaním našich pesničiek s dobrou hudbou prispeli k peknému popoludniu a pri veľmi kvalitnej účasti ostatných účinkujúcich zanechali dobrý dojem. Ako každoročne aj v tomto roku sa náš súbor v kompletnom zložení a obsadení pripravoval na prezentáciu svojho umenia pred domácim publikom na hažlínskom festivale. Všetky zložky súboru dievčatá, ženy, muži aj hudba predviedli svoje nové pásma pesničiek. Vrcholom tohto festivalu bolo vystúpenie skupiny Kandráčovci, no aj napriek ich nepopierateľnej profesionálnej úrovni aj ostatné súbory, vrátane nášho súboru prispeli k peknému osláveniu folklóru. Po tohtoročnom festivale na provizórnom javisku dozrela myšlienka, aby nasledujúce podujatia už boli usporiadané na novom definitívnom javisku- amfiteátri. 
Koncom augusta sa už tradične koná bardejovský jarmok. V tomto roku sa súbor predstavil pred návštevníkmi jarmoku na javisku na Radničnom námestí v celej svojej zostave. Potlesk prítomných svedčil o tom, že naše pesničky a ich predvedenie našim súborom sa prítomným páčili. 
Tohto roku si hornošarišské osvetové stredisko pripomenulo 50 rokov svojej činnosti a spolu s 15-tým výročím spolupráce regiónov VÚC Prešov – Gorlice pripravili v Športovej hale dokumentárny program k týmto výročiam. Svojou účasťou aj náš súbor sa podieľal na tejto akcii a prispel k dôstojnému priebehu týchto osláv.
Záver roka patril v súbore nacvičovaniu vianočných pesničiek pre prípravu pásma kolied a pesničiek „Pri jasličkách“. S uvedeným pásmom súbor vystúpil v cerkvi v Cernine /23.12./, kde sa to stretlo s veľkým uznaním a tiež v hažlínskom kostole, kde sa to stalo už tradíciou. 
Súbor v roku 2013 vystupoval v zložení: 
Muži: do skupiny pribudol Milan Kostolník, ostatní členovia ostali bez zmeny 
Ženy: v priebehu roka vystupovali v zložení: M. Raticová, O.Lacová, H.Oláhová, M.Tomčová, A.Valková, M.Gašpereková, Ľ. Ručinská, A.Haneková 
Dievčatá: N.Marcinová, L.Hudačinová, K. Lacová, M.Stachurová , 
Hudba: hudba sa už pomaly stabilizovala, pribudol kontrabas M. Gribus, ktorý je obohatením telesa: K.Oláhová – 1.husle, J. Hudačinová-2.husle, R. Pavúk-harmonika , M.Gribus- basa  

Rok 2012

Rok 2012 súbor začína 6.1. ukážkou pásma „Pri jasličkách“ predvedením v cerkvi v Ortuťovej na pozvanie obecného úradu a farského spoločenstva. Vzhľadom k tomu, že s Ortuťovou nás spája mnoho osobných kontaktov, vystúpenie malo citový náboj a bolo veľmi kladne hodnotené.

Vo fašiangovom období sme boli pozvaní rozprúdiť zábavu na poľovníckom plese v Hrabovci. Pásmom pesničiek žien a mužov sme zožali veľký úspech a prispeli sme k dobrej zábave. Svojou účasťou a vystúpeniami súbor spríjemnil posedenia pri stretnutiach poriadaných obecným úradom aj v roku 2012: - stretnutie dôchodcov, Deň matiek

Z ostatných akcii:
máj/2012: Obecný úrad Cernina spolu s požiarnikmi pozval náš súbor na ich každoročné stretnutie pri soche sv. Floriána na Makovici. Organizácia tohto podujatia bola dosť chaotická, najmä z hľadiska dopravy a tiež samotným programom na mieste. Aj na priek tomu sme našou účasťou prispeli k peknému popoludniu na Makovici.
Obecný úrad Kučín zorganizoval stretnutie dôchodcov, na ktoré sme boli pozvaní, aby sme svojím programom spríjemnili toto stretnutie, čo sa nám aj podarilo. Uznanie a poďakovanie sa nám dostalo od starostu obce aj od prítomných obyvateľov obce. 
Júl/2012: Aj v tomto mesiaci bol súbor pozvaný na viacero miestnych folklórnych festivalov poriadaných obecnými úradmi: 
Rokytov – asi na základe minuloročnej účasti nášho súboru a dobrej odozvy sme boli znovu pozvaní na 6. ročník festivalu na prezentáciu nášho folklóru v celej zostave /muži, ženy, dievčatá/ s hudobnou zložkou a znovu sme predviedli pásmo našich piesni na dobrej úrovni. K peknému popoludniu sa pridružilo aj pekné horúce počasie. 
Abrahamovce /8.7./– prvýkrát v celej zostave sme v tejto obci predviedli naše spevy v jednotlivých blokoch /muži, ženy,dievčatá-solistky/. Festival sa uskutočnil v sále miestneho obecného úradu /horúce počasie/. 
Tohtoročné podujatie mikroregiónu „Stredná Topľa“ / 22.7./spojené s folklórnym festivalom sa uskutočnilo na ihrisku v Marhani, kde sme svojou účasťou prispeli k peknému letnému folklórnemu popoludniu. Úroveň tohto podujatia spĺňala náročné kritéria aj výberom účastníkov a účinkujúcich /prekvapili napr. Kapušančan/ a ani náš súbor sa tu nestratil, ba už sme vzbudzovali svojim vystúpením rešpekt aj u zvučnejších súborov. Stabilne dobrú úroveň má už aj naša hudobná zložka ako súčasť celého súboru.
August – to je mesiac, kedy sa v Hažlíne schádzajú milovníci folklóru na každoročnom folklórnom festivale. Aj v tomto roku /12.8./ sa na domácom pódiu predstavil náš súbor v kompletnom zložení a domáce publikum nešetrilo potleskom pri ich jednot- livých vstupoch. Súbor aj posilnením hudobnej zložky naberá na kvalite. 
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším ľuďom /október/ obecný úrad Kurimka zorganizoval stretnutie občanov, kde sme boli pozvaní ako súbor na spríjemnenie popoludnia predvedením pásma pesničiek mužov, žien aj dievčat. Potlesk prítomných a slová uznania boli pre členov súboru dobrou odmenou.
Na záver roka už tradične súbor pripravil pásmo pesničiek, vinšovačiek a hovoreného slova s hudobným sprievodom „Pri jasličkách“ v našom kostole. Začína to byť pekná a dojímavá tradícia oslavujúca Narodenie. Na záver spoločne účinkujúci aj prítomní spievajú „Tichá noc,....“, čo umocňuje dojímavosť chvíle.

Zloženie členov súboru v priebehu roka 2012: 
Muži: z mužskej skupiny odišiel Ján Lúč, ostatní ostali v pôvodnom obsadení 
Ženy: ženská skupina v priebehu roka vystupovala v nezmenenom zložení 
Dievčatá: zloženie tejto skupiny sa stále menilo, niektoré dievčatá zo skupiny deti prešli do skupiny dievčatá 
Hudba: hudba bola posilnená o druhé husle- J. Hudačinová, takže v tomto roku hudba sa pomaly stabilizovala, stále však chýbal stály kontrabas /iba zaskakovanie/  

Rok 2011

V roku 2011 súbor pokračoval vo svojej činnosti pravidelnými stretnutiami v samostatných zložkách aj spoločnými stretnutiami, kde sa pripravovali a nacvičovali nové pesničky a pásma.
Pokračovalo sa v tradičných vystúpeniach na akciách organizovaných obecným úradom:
Na ďalšom ročníku obecného fašiangového plesu, ktorý pomaly začína mať tradíciu vystúpili s pásmom pesničiek muži, ženy aj dievčatá a svojím vystúpením prispeli k rozprúdeniu fašiangovej zábavy,
v apríli sa uskutočnilo stretnutie s dôchodcami – vydarená akcia, kde sa muži aj ženy predstavili s novými /aj spoločnými/ pesničkami.

Takisto dievčatá predviedli svoj program s tancom a pesničkami.

Máj/2011 – Deň matiek – program na túto akciu zabezpečovali od deti z materskej školy cez žiakov základnej školy, vystúpenie dievčat /duo M. Stachurová, N. Marcinová/, tanec dievčat a vyvrcholením bolo vystúpenie mužov so svojími pesničkami. Napriek tomu, že dievčatá ako súčasť súboru sú najmenej stabilnou zložkou z dôvodu častých obmien svojou účasťou 4.3. v Bardejove na akcií „Na Kračúna“ zožali veľký úspech.

Aby sa súbor posunul v repertoári, vznikla myšlienka pripraviť ukážku- pásmo z domácej tradície. Na tento podnet pripravil Ing. Marcin rámcový scenár na ukážku scénky „Na muzice“– ako prebiehala zábava na dedine v minulosti. Táto myšlienka sa chytila a tak súbor túto scénku postupne dolaďoval a na spoločných pravidelných stretnutiach precvičoval.
V júni obecný úrad zorganizoval druhý ročník akcie „Stavanie mája“. Program na túto akciu zabezpečoval v plnom rozsahu folklórny súbor so všetkými zložkami /dievčatá, ženy, muži/. Program začal o 13,30 hod. sústredením súboru na vyšnom konci pred potravinami Renáty Surmikovej. Odtiaľ sa súbor vydal so spevom ku kultúrnemu domu / v čele sprievodu dievčatá niesli mašľami vyzdobenú obruč/, kde bol pripravený máj- smrek. Ku sprievodu sa po ceste pridávali z dvorov občania obce. Po príchode na miesto pred kultúrnym domom vystúpili so spevom a tancom dievčatá, ženy aj muži s asi polhodinovým pásmom. Potom muži za pomoci miestnych chlapov postavili vyzdobený máj a zase už pod májom zaspievali chlapi svoje pesničky, ženy aj dievčatá zatancovali zaspievali. Do tanca sa pridali aj domáci účastníci. Napriek pomerne malej účasti domácich obyvateľov /v pomere k počtu obyvateľov/ to bolo vydarené popoludnie, kde vládla dobrá nálada, pekné počasie a možno povedať, že táto tradícia získa trvalé miesto v živote dediny.

V júli 3.7. sa súbor predstavil svojím pásmom pesničiek v Komárove na podujatí „Deň mikroregiónu Stredná Topľa“. Tu znovu vystúpili ženy, muži aj dievčatá so svojím programom. Okrem nášho súboru tu mali vystúpenia súbory z Kurimy, Cerniny, Kurimky, Bardejova,, na úvod tohto podujatia vystúpili bratia Kollárovci. Napriek ne priaznivému počasiu, ktoré ovplyvnilo účasť publika, náš súbor bol ocenený prítomný potleskom.

24.7. Rokytov – festival folklóru na ktorom sa náš súbor zúčastnil premiérovo. Vystúpenie sa stretlo s veľmi dobrým uznaním a hodnotením aj starostov z okolitých obci. Ako každoročne vrcholom príprav súboru je účasť na domácom podujatí – „Folklórny Hažlín“. Súbor sa okrem pripravených vstupov s pesničkami a hudbou /ženy, muži aj dievčatá/ predviedol po prvýkrát scénkou „Na muzice“. Tradične vystúpenie a účasť nášho súboru na domácom podujatí sa stretáva s priaznivou odozvou domáceho publika. Hneď po domácom podujatí bol súbor pozvaný na festival do Richvaldu, kde sme tiež predviedli ukážku pod názvom „Ked v Hažlíne hrajú“. Tam sme sa prezentovali ako súbor s dobrou kvalitou a aj napriek podľa nášho názoru „chladnému publiku“ sme zožali potlesk a ocenenie.

V septembri 10.9. obecný úrad Cernina pozval náš súbor na ich spoločné podujatie-akciu –festival +stretnutie dôchodcov v kultúrnom dome. Tam sme v spoločnom vstupe /ženy, muži, dievčatá/ predviedli pásmo pesničiek s uznaním aj našich cerninských „krajanov“.
Záver podujatí a účasti súboru na nich je koncom roka začínajúca tradícia účasti súboru na peknom stretnutí „Pri jasličkách“. V tomto roku je to prvýkrát, čo súbor spoločne /muži, ženy, dievčatá, hudba/ svojim pásmom piesni, vinšovačiek, hovoreného slova vytvoril príjemnú a krásnu atmosféru chvíle Narodenia.

V uplynulom roku sa v súbore aktívne prezentovali:
Muži : Ján Humeník, Ján Lúč, Ján Lukaček, Jozef Lukaček, Ján Jazudek, Ondrej Ja- zudek, František Marcin, Ing Milan Marcin, Ing František Oláh prišli: Ján Šoltis, Jozef Maťa, František Šimiček
Ženy: M.Raticová, O.Lučová, A.Haneková, M.Tomčová, A.Valková, M.Gašperková, H.Olahová, pribudla Ľ.Ručinská Dievčatá: N.Marcinová, M.Stachurová, L.Hudačinová, 
Hudba:K.Olahová – 1.husle, Rudo Pavúk – harmonika, definitívne odišiel Jaroslav Ondeček- kontrabas, pribudli však 2.husle-Janka Hudačinová, odišiel František Marcin-harmonika.

Rok 2010

Rok 2010 znamenal novú etapu vo vývoji dedinského folklórneho súboru. Súbor začal pripravovať komplexnejšie pásma piesni a prvé spoločné vystúpenia mužov a žien prebehli na akciách organizovaných obecným úradom: - stretnutie dôchodcov – muži aj ženy vystúpili s vlastným pásmom pesničiek a zaspievali aj spoločné pesničky. Na tomto podujatí vystúpili aj dievčatá s pásmom pesničiek a tancov. Pre mužov to bolo prvé vystúpenie pred publikom /ešte bez krojov/. - pri príležitosti Dňa matiek vystúpili s pásmom pesničiek muži a spríjemnili ženám toto slávnostné posedenie.

K ďalším akciám v tomto roku patrili úspešné vystúpenia už kompletného súboru /ženy, muži, dievčatá/: - Slávnosti Bartošovskej kotliny – bolo to prvé spoločné vystúpenie súboru mimo našej obce /muži vystupovali už v krojoch/. Podľa odozvy publika sme pri tak kvalitne obsadenom podujatí obstali úspešne. 
Bardejovský drabiňak – vystúpenie mužov a žien s pásmom pesničiek s hudobným doprovodom a sólový spev Kamily Oláhovej. - Pri príležitosti založenia tradície „Stávanie mája“ pred kultúrnym domom organizo- vanej obecným úradom Ing. Milan Marcin pripravil scenár tejto akcie včítane sprievodu krojovaného súboru hore dedinou od Domu nádeje až ku kultúrnemu domu, kde po postavení vyzdobeného smreka pokračoval program s pesničkami a tancom.

Ako každý rok aj v tomto roku vrcholom účinkovania súboru na domácej pôde bola účasť na folklórnom festivale Hažlín/2010. Tu sa už súbor prezentoval v „plnej sile“ v kompletnom zložení. So svojimi pásmami pesničiek vystúpili samostatne muži, ženy aj dievčatá, okrem toho sólové spevy a spoločné pesničky. Je treba spomenúť aj rast hudobnej zložky súboru, ktorá napriek častým zmenám v zložení je veľkým prínosom pri skvalitňovaní umeleckej úrovne súboru. Vystúpenie súboru v prvom takomto ucelenom zložení ocenilo domáce obecenstvo potleskom a uznaním.

Kto všetko v roku 2010 úspešne reprezentoval folklórny súbor:

Muži: V priebehu roka odišiel zo skupiny Ján Jazudek

Ženy: U žien v priebehu roka došlo tiež k zmenam: odišli Anna Janteková, Anna Oláhová, Anna Šivecová, Anna Marcinová /umrtie/ Dievčatá aj deti v podstate vystupovali príležitostne v rovnakom zložení.

Hudba: hudba takisto vystupovala v rovnakom zložení, niekedy chýbala basa a preto bolo potrebné obsadiť basu trvalejším členom.  

Rok 2009

V roku 2009 súbor takisto zabezpečoval program na akcie a podujatia poriadané obecným úradom: - stretnutie s dôchodcami obce – oživili vystúpenia dievčat a žien /sólové spevy, tanec, spoločné pesničky/, - v máji na tradičnom stretnutí s matkami pri príležitosti Dňa matiek okrem programu deti z materskej školy, žiakov základnej školy vystúpili so svojím programom aj ženy a dievčatá zo súboru, - samozrejme vrcholom vystúpenia súboru v domácom prostredí bolo vystúpenie súboru na domácich folklórnych slávnostiach v auguste, kde sa súbor prezentuje svojimi pásmami spevov, sólových vystúpení, tancami. Okrem domácich vystúpení sa náš folklórny súbor úspešne prezentoval na akciách a podujatiach v rámci okresu poriadaných či už obecnými úradmi /Dubinné, Kľušov/, okresnými kultúrnymi strediskami, mestským úradom a pod.

Našu obec sme v roku 2009 dôstojne reprezentovali na akcii „Valali v mesce“, „Drabiňak“ a tiež sme sa zúčastnili na súťaži „Špivame za svoju obec“, kde sme skončili na treťom mieste. Podľa odozvy publika a aplauzu, ktorý súbor zožal pri vystúpeniach na jednotlivých podujatiach sme presvedčený, že súbor dôstojne reprezentuje našu obec.

Koncom roka 2009 z iniciatívy starostu obce Ing. Olaha začala príprava na vytvorenie mužskej speváckej skupiny. Na prvých stretnutiach sa pomaly stabilizovala partia chlapov, ktorí boli ochotní začať cvičiť spev. Na začiatku muži začali cvičiť pod odborným vedením PhDr Mikuláša Gergeľa, no postupne sami zistili, že kvalita spevu chlapov je na takej úrovni, že môžu cvičiť sami.

Pri zrode mužskej speváckej skupiny stali: - Ján Humeník, Ján Jazudek, Ondrej Jazudek, Ján Lúč, Ján Lukáček, Jozef Lukáček, František Marcin, Ing Milan Marcin, Ing František Olah. Skupina sa v závere roka pravidelne schádzala a začala si vytvárať vlastný repertoár piesni, ktoré s harmonikou /F. Marcin/ nacvičovala. Vznik mužskej speváckej skupiny posunul úroveň folklórneho súboru a rivalita /v dobrom slova zmysle/ medzi mužmi a ženami zvýšila kvalitu a rozšírila možnosti spoločných vystúpení.

V roku 2009 súbor /okrem mužov/ účinkoval v tomto zložení: Ženy: K pôvodnej skupine pribudla v priebehu roka Anna Haneková Dievčatá: Odišla Júlia Vagaská a pribudli Júlia Leškaničová, Jana Hricová, Nikola Marcinová, Miška Stachurová.Súbor posilnila aj skupinka deti: Katka Lacová, Viktória Grubárová, Miriam Tomčová Veronika Leškaničová, Soňa Hlaďová, Mária Marcinovová Hudba: 
V roku 2009 súbor oživila hudobná zložka v zložení: Kamila Oláhová- husle, Rudolf Pavúk – harmonika, Jaroslav Ondeček- kantrabas a František Marcin- harmonika.  


Rok 2008

Už v roku 2008 súbor začal pracovať veľmi aktívne, absolvoval mnoho vystúpení a prezentoval sa na rôzných folklórnych festivaloch v rámci okresu, ale aj mimo okresu:

13.7.2008 –vystúpenie na folklórnych slávnostiach v Nižnej Polianke v rámci Dni rusínskych tradícií- ženy, sólistky J. Vagaská, M. Janteková, N. Kostolníková

3.8.2008 - vystúpenie na folklórnych slávnostiach v susednej Beloveži ženy aj sólistky

10.8.2008 –prezentácia na domácej pôde na 11. ročníku Folklórneho Hažlína –ženy, dievčatá, deti, sólistky

27.9.2008 – vystúpenie žien s pásmom spevu na Dňoch Kurimy

Ďalej to boli vystúpenia: - na obvodových slávnostiach kultúry v Kružľove - vystúpenie na slávnostiach v Marhani - vystúpenie v krásnej podtatranskej obci Lendak - festival rusínskych folklórnych súborov v Poráči na Spiši - v poľskej Bieloveži

Všetky tieto vystúpenia mali u divákov veľmi priaznivú odozvu a dôstojne prezentovali folklórne umenie našich žien, dievčat a mládeže. Okrem týchto vystúpení súbor sa prezentoval pred domácim publikom vystúpeniami na akciách obecného úradu: stretnutie s dôchodcami, pri príležitosti Dňa matiek. Počas celého roku 2008 sa členovia súboru pravidelne schádzali pri nácvikoch nových piesni.

Rok 2007

Myšlienka pokračovať v tejto tradícií už bola hlboko zakorenená a tak v roku 2007 pomaly ale isto nastalo znovu oživenie súboru. Z podnetu A. Chovancovej sa znovu stretli Anna Marcinová /Ena/, Anna Šivecová, Anna Janteková, Anna Oláhová, Marta Gašperková, Agnesa Valková a tak vytvorili spevácku skupinu, ktorá v auguste za doprovodu harmonikára Ondreja Grohoľa vystúpila na festivale.

Postupne sa súbor znovu začal dopĺňať novými členmi /ženy a dievčatá/ a obnovovať po prvých ťažkostiach svoju činnosť a v roku 2008 sa dá povedať, že súbor nabral znovu na kvalite. Súbor začal pracovať pod vedením p. Márie Raticovej a dostal názov „Hažlínčanka“, pretože členmi súboru boli výlučne ženy a dievčatá. V tom čase v súbore pôsobilo 24 členov- žien, dievčat a deti:

Ženy: Mária Raticová – ved. súboru Dievčatá: Olina Lacová, Renáta Kostolníková Natália Kostolníková, Lenka Hudačinová Helena Oláhová, Mária Tomčová Daniela Maťová, Michaela Janteková Anna Janteková, Anna Oláhová Júlia Vagaská Anna Šivecová, Agnesa Valková Anna Chovancová, Marta Gašperková Anna Marcinová Hudobný doprovod súboru zabezpečoval Ondrej Grohoľ na harmonike.

Rok 1999:

9.5.1999 okresná prehliadka folklóru v Hertníku. Súbor sa predviedol spevom a tancom, sólové vystúpenia Ján Lukaček a Svetlana Grohoľová.

5.7.1999 vystúpenie žien piesňami na cyrilometodejských dňoch v sále kina Jas v Bardejove.

22.8.1999 folklórny festival v Hažlíne. Súbor sa predviedol vo všetkých zložkách. Bola to oslava 5-tého výročia prvého vystúpenia folklórneho súboru. Detský folklórny súbor Hažlinka sa predviedol pásmom piesni a tancov „Na mosce“ ktorý pripravili Mária Baranová a Pavol Čunta. Súbor dospelých sa prezentoval pásmom pesničiek a tancov „Na muzice“(scenár A.Chovancová, tanec Róbert Šoltys). 

Po tomto pomerne úspešnom období prezentácie folklóru v našej obci nastal vo fungovaní súboru z mnohých objektívnych a viac subjektívnych dôvodov útlm a súbor praktický prestal fungovať.

Pri tejto príležitosti je treba spomenúť, kto všetko stal pri zrode súboru a oživení tradícií:

Starosta obce: Ondrej Surgent 
Vedúca súboru: Anna Chovancová
Členovia súboru: 
Muži: Ján Surgent, Pavol Hric, Ján Hric, Ján Humeník, František Šimiček, Ján Lukaček, Ondrej Grohol /harmonika/
Ženy: Anna Oláhova, Anna Šivecová, Mária Baranová, Anna Janteková, Anna Marcinová /Ena/, Alžbeta Hricová, Anna Jurkovová, Mária Demjanovičová, Anna Surgentová, Alžbeta Gerková, Mária Dančišinová Chlapci: Marek Tomčo, Róbert Šoltýs, Patrik Hanek, Patrik Čont Dievčatá: Slávka Vagaská, Martina Oláhové, Olina Lukačeková, Kvetka Vagaská, Anna Surgentová, Slávka Kolárová, Renata Haneková, Slávka Haneková  

Rok 1998:

17.5.1998 účasť súboru na okresnej prehliadke ľudového spevu v Osikove.

V júni 1998 absolventi základnej školy v Hažlíne /ročník 1948/ zorganizovali stretnutie päťdesiatnikov v sále KD na ktorom k príjemnému posedeniu prispeli aj členovia súboru svojimi pesničkami a tancom.

2.6.1998 našu obec navštívili Slovinci /Juhoslávia/. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo stretnutie v sále KD, kde svojim umením sa predviedol aj náš súbor. Tance nacvičili Róbert Šoltýs a Peter Vagasky.

4.7.1998 účasť súboru na festivale rusínskych piesni v Beloveži. V programe vystúpili spevom muži, ženy, mládež, tanec sólo Eva Valková.

5.7.1998 pri dvojkríži v Bardejove na cyrilometodejských dňoch- vystúpenie súboru, sólo Eva Valková

Rok 1997:

15.5. 1997 mužská aj ženská spevácka skupina sa zúčastnila na okresnej súťaži folklóru v Bartošovciach. Sólo spievala Mária Baranová.

18.7.1997 na pozvanie OÚ navštívil našu obec súbor z Chorvátska /Juhoslávia/ , ktorý v sále KD vystúpil s programom vlastných piesni a tancov. Stretnutie obohatilo aj vystú- penie nášho súboru Hažlinčan, kde dievčatá a mládenci predviedli pásmo „Chodzili by do nás“

21.8.1997 sa uskutočnil ďalší ročník folklórneho festivalu „Folklórny Hažlín“. Celé po- dujatie sa uskutočnilo v sále KD. Svojimi tancami a spevom, ktoré pripravili a nacviči- li Slávka Haneková a Róbert Šoltys sa predviedli aj členovia nášho súboru- mládež, muži aj ženy.

V novembri 1997 sa časť súboru zúčastnila na privítaní sochy Sedembolestnej Panny Márie spevom svätých pesničiek a tiež odprevadením sochy do kostola do Smilna. Spev piesni nacvičila Eva Marcinová a Mária Baranová.

V decembri 1997 už tradične súbor nacvičil a vystúpil v sále KD s pásmom vianočných zvykov /štedrovečerná večera, po „špievaňu“, jasličkare/.

Rok 1996

6.1.1996 na „Betlehémskych hrách“ v Kurime dievčatá vystúpili s vianočnými pesnič- kami a zvykmi „po špivaňu“.

5.5.1996 sa ženy zúčastnili na okresnej prehliadke piesni pri príležitosti Dňa matiek v Marhani s dvadsaťminútovým programom.

16.6.1996 v kultúrnom dome v Hažlíne súbor pri príležitosti Dňa matiek a Dňa deti spolu s detským súborom pri ZŠ predviedol v 1,5 hodinovom programe piesne, hry, prekáračky a zvyky na Veľkú noc a Slávka Haneková s Petrom Vagaským vystúpilli s tancom „Chodili by do nás“.

1.7.1996 sa uskutočnilo stretnutie nášho súboru s ľudovým súborom z Katalánska /Španielsko/, kde obidva súbory predviedli vlastné spevy a tance. Stretnutie členov oboch súborov bolo veľmi srdečné a priateľské.

15.12.1996 sa uskutočnil 5. ročník okresnej prehliadky Betlehémskych hier v sale KD v Hažlíne, kde vystúpil aj detský súbor Hažlinka s vianočnými piesňami a vinšovačkami za doprovodu A. Chovancovej na klávesoch. Lenka Lukáčová vystúpila s hrou na zobcovej flaute. Súbor dospelých predviedol vianočné zvyky /štedrovečerná večera, po špivaňu, jasličkare/.

Rok 1995

S pásmom „Hažlínska svadba“ súbor vystúpil úspešne v skanzene ľudovej architektúry v Bardejovských kúpeľoch 30.5.1995.  

12.11.1995 sa súbor zúčastnil na okresnej prehliadke dedinských folklórnych skupín v Richvalde, kde ženy vystúpili s pásmom „čepčenie nevesty“ s tancom a muži sa prezentovali zaspievaním troch piesni.

Oživenie tradícií rok 1994:

Niekedy v rokoch 1992-1993 vznikla na obecnom zastupiteľstve myšlienka pripomenúť si 580-té výročie vzniku obce Hažlín /prvá písomná zmienka o obci r. 1414/ . Za pomoci Matice slovenskej, Rusínskej obrody a Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove a s iniciatívnou podporou vtedajšieho obecného zastupiteľstva sa v roku 1994 pripravil prvý ročník folklórnych slávnosti pri príležitosti spomenutého výročia. Súbežne s myšlienkou folklórnych slávnosti spontánne vznikla myšlienka založiť dedinský folklórny súbor, čoho sa veľmi iniciatívne a s vervou ujala p. Anna Chovancová. Myšlienka založiť vlastný folklórny súbor našla najmä u starších obyvateľov ale aj u mládeže nebývalú odozvu.  

Folklórny spevácko-tanečný súbor dospelých bol založený a začal nacvičovať program v marci 1994. Z podnetu p. Chovancovej sa podarilo zaktivizovať 38 ochotníkov z radov domácich obyvateľov pre prácu vo vzniknutom súbore. Vekové zloženie členov súboru bolo od 14 do 68 rokov. Okrem nacvičovania klasických folklórnych pesničiek mužov a žien p. Chovancová kládla dôraz na domáce autentické pesničky v typickom hažlinskom nárečí /aj z vlastnej tvorby/. Nosnou úlohou jej snaženia bolo oživiť zvyky a priebeh starodávnej hažlínskej svadby „po hažlinsky“. V pomerne krátkom čase sa p. Chovancovej podaril husársky kúsok- už 14.8.1994 na oslavách prvej písomnej zmienky o Hažlíne /580-té výročie/ spojených s folklórnym festivalom súbor vystúpil v premiere s uceleným pásmom ukážky starodávnej hažlínskej svadby v jeden a pol hodinovom programe. Piesne a tance doprevádzal na harmonike O. Grohoľ, hovoreným slovom A. Marcinová priblížila zvyky a priebeh celej udalosti. Vystúpenie zožalo veľký úspech u domáceho obecenstva a pochvalu si vyslúžilo aj od nezainteresovaných účastníkov najmä pre bezprostredný, prirodzený a spontánny prejav účinkujúcich bez predchá- dzajúcich skúsenosti a vzhľadom k veľkému vekovému rozptylu účinkujúcich.

V ďaľšom období súbor pod vedením p. Chovancovej pripravoval ďalšie pásma pesničiek a ukážok zvykov, tancov, prekáračiek najmä z našej dediny. Pripomeňme krátky prehľad účinkovania súboru v nasledujúcich obdobiach: (na základe písomných spomienok p. Chovancovej)