Obec

 

Povinné zverejňovanie

Profil verejného
obstarávateľa

Fotogaléria

Fotografie z akcii v obci

Okolie našej obce cez objektív

Logo PSK

Logo natur pack

Počitadlo prístupov

Počasie v obci

Počasie Hažlín - Svieti.com

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Hažlín
Hlavná 200
086 14 Hažlín

Telefón:

+421 54 4884 033

E-mail:

obechazlin@gmail.com
starosta.a@post.sk

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Mikroregion: Stredná Topľa
Počet obyvateľov: 1080
Prvá písomná zmienka: 12.apríl 1414
Nadmorská výška: 270 m.n.m Rozloha obce: 2099 ha

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok-Stránkovy deň

7:30-12:30 12:30-15:30

Streda:

7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok-stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Piatok

7:30-12:30 12:30-13:30

Aktuálne informácie

 

Zber, separácia a recyklácia použitych batérií a akumulátorov

Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov, ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry, ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., ale aj obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku či na pracovisku.

Ikona PDF

Viac informáciíi tu ...

 

Plán kontrolnej činnosti kontrólora obce Hažlín na 1. polrok 2017

Ikona PDFPlán kontrolnej činnosti

1.12.2016 

Príručka o domácom kompostovaní

Ikona PDFPríručka a spravnom kompostovaní

 

Čistenie a kontrola komínov

Ikona PDFViac informácií

 

Zoznam lekárov v Prešovskom kraji

Portál www.navstevalekara.sk obsahuje kontakty základne informacie na lekárov a kontakty na pohotovstne služby v okoli našej obci.

Logo

Komunitný plán sociálnych služieb obce Hažlín

 

error loading iconCelý oznam tu...

 

error loading iconNový cestovný poriadok SAD Prešov a.s

 Platný od 13.12.2015  

OZNAM

Obec Hažlín, ponúka na prenájom 3 – izbový byt
v bytovom dome č.1 na ulici Majerová .
Bližšie informácie budú poskytnuté v pracovných hodinách na obecnom úrade, alebo na tel. čísle 054/4884033, 0911 144 130

OZNAM

Oznamujeme širokej verejnosti, že od 03.03.2015 je možné zakúpiť na Obecnom úrade v Hažlíne knihu

"Hažlínska tragédia"

a DVD filmového dokumentu

"Hažlínska tragédia"

Cena knihy 8€

Cena DVD 8€

Čas predaja je v pracovné dni v čase od 8:00 do 12:00 hod.

Smernica č. 2/2015 o prijímani a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti.

Ikona PDF Celý dokument...

 

Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku.

Ikona PDF Celý dokument...

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove

Výzva 

Zima je špecifickým obdobím pre účastníkov cestnej premávky. V tomto období sa venuje zvýšená pozornosť predovšetkým chodcom, ako najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky. V praxi sa stretávame s prípadmi, kedy chodci nepoznajú pravidlá cestnej premávky a nevedia správne prechádzať cez cestu.  

 • Dážď, hmla a sneh znižujú viditeľnosť na prechodoch pre chodcov, na cestách, mokrá vozovka zvyšuje riziko vzniku dopravných kolízií a nehôd
 • „Vidieť a byť videný“ je dôležité pre chodcov, cyklistov a vodičov motorových vozidiel
 • Dbajte viac o svoju bezpečnosť a nezabúdajte na používanie reflexných prvkov
 • Každý z účastníkov cestnej premávky môže svojim zodpovedným prístupom predísť nešťastiu na cestách

Cieľom všetkých aktivít v tomto zimnom období je predovšetkým preventívne pôsobiť a upovedomiť chodcov a vodičov motorových vozidiel o povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo zákona o cestnej premávke, ako účastníkom cestnej premávky.

Preto nezabúdaj, reflexný prvok Ti môže zachrániť život !

Reflexný prvokReflexný prvok

 

 

 

 

 

Rozhodnutie

Športovo oddychovy areál Hažlín

Ikona PDF Celý dokument...

 

OZNAM

Športovo oddychovy areál Hažlín - zámer pre posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie.

Ikona PDF Celý dokument...

 

Oznam 

Obecný úrad v Hažlíne oznamuje zmenu stránkových hodín s platnosťou od 01.12.2014

Pondelok: 7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok - stránkový deň: 7:30-12:30 12:30-15:30

Streda: 7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok - stránkový deň: 7:30-12:00 12:30-15:30

Piatok: 7:30-12:30 12:30-13:30

Výsledky volieb

Zvolený starosta: František Olah
Politická strana (starosta): SMER-SD

Zoznam zvolených poslancov

PoslanecPočet hlasovPolitická strana
Peter Dulenčin, Ing.,288NEKA
Slávka Bobáková. Ing.,279SMER-SD
Jaroslav Vrabeľ268SMER-SD
Milan Štefanov241SDS
Anna Marcinová, PaedDr.,235SMER-SD
František Tomčo229SMER-SD
Lýdia Janteková, Mgr.,226SMER-SD
Slavomír Kostolník218SMER-SD
Ján Valko210SMER-SD

Počet zvolených poslancov: 9

 

Obec z lietadla

Hažlín si pripomenul 600. výročie obce

Poznám mnoho miest a dedín. Svojim charakterom, či históriou sú rôzne a zaujímavé, ale iba jedno z nich je pre mňa blízke. Ktoré? Nuž to, ktoré mi najviac priľnulo k srdcu. V ňom som prvýkrát dýchla, urobila prvý krôčik a vyslovila slovo – mama. Tu stvrdili ruky môjho otca, tu okrášlila prvá vráska moju mamu. Tu, v mojej rodnej dedine, v Hažlíne. Dedina Hažlín oslavuje 600 rokov od svojej prvej písomnej zmienky. Pribúdajúce roky sú pre nás niekedy vítanou nostalgiou, kedy si zaspomíname na časy minulé aj na ľudí, ktorí nám už chýbajú. Prúd spomienok, ktorý nás zaplavuje, je taký ako sám život. Nehľadajme to, čo bolo smutné, ale tešme sa z chvíľ, ktoré nám vyčaria na tvárach úsmevy a v srdci hrejivý pocit. Človek je krásny tým, že sníva a jeho sila je v tom, že svoje sny vie premietať na nemenej krásnu skutočnosť.

Erb

Čítaj viac.....

Realizácia mikroprojektu PL-SK v obci Šašová:

Pri príležitosti záverečného podujatia mikroprojektu pod názvom „Podpora náboženskej a kultúrno-poznávacej cezhraničnej turistiky z najstaršieho pútnickeho miesta Prešovskej archieparchie“.sa v sobotu 17. mája 2014 uskutočnilo slávnostné otvorenie pútnického areálu za účastí duchovných a veriacich zo širokého okolia a hostí z Poľska. Mikroprojekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Podrobné informácie o tomto mikroprojekte sú zverejnené na stránke:

http://www.saris.eu.sk/sasova/

Logo EU

V Hažlíne pribudol tretí bytový dom

Folklorný festival

Po úspešnom ukončení výstavby tretieho bytového domu v obci Hažlín, sa
v auguste uskutočnila jeho kolaudácia. Následne už od 1. septembra našlo v jedno, dvoj a troj- izbových bytoch bývanie šesť rodín. Tým bola aspoň čiastočne naplnená snaha obce poskytnúť bývanie hlavne  mladým  rodinám . Výstavba bytového domu bola opäť realizovaná vďaka  finančným prostriedkom, ktoré na výstavbu vyčlenila  obec. Ďalším  významným zdrojom financovania boli prostriedky poskytnuté na výstavbu zo zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania a tiež Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Vybudovaním tretieho bytového domu bol  uzatvorený prvý komplex bytových domov, ktoré vyrástli vo veľmi príjemnej a peknej lokalite obce. Spolu tu našlo bývanie 18 rodín.
        Pre zabezpečenie bývania  občanov , obec uvažuje o ďalšej výstavbe, čím by sa opäť naplnil zámer výstavby a to vytvoriť zázemie a  splniť  sen o vlastnom bývaní aj pre ďalšie mladé  rodiny.

Foto viac...

Novy cestovný poriadok SAD Prešov.

Ikona pdfCestovný poriadok

 

Prideľovanie zvláštneho evidenčného čísla
obsahujúceho písmeno "C"

(prideľované na poľnohospodárske práce alebo lesné práce)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno "C" sa môže prideliť motorovému vozidlu a prípojnému vozidlu, ktoré nie je schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu, ak je používané na poľnohospodárske práce alebo lesné práce na základe žiadosti jeho vlastníka.  

Žiadosť vlastníka vozidla(vypísať príslušné tlačivo s poučením) musí obsahovať:

 1. meno a priezvisko vlastníka, dátum a miesto jeho narodenia a adresu pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
 2. názov, adresu sídla a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ak ide o právnickú osobu, ako aj osobné údaje podľa písmena a) o osobe, ktorá koná v mene tejto právnickej osoby,
 3. základné technické údaje vozidla:
  a) značku, obchodný názov, typ, druh, kategóriu, identifikačné číslo vozidla a obchodné meno výrobcu vozidla, ak tieto údaje možno zistiť,
  b) dĺžku, šírku a výšku vozidla,
 4. fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu,
 5. odôvodnenie žiadosti vrátane predpokladanej trasy a času používania tohto vozidla v cestnej premávke,
 6. dátum a podpis žiadateľa.

Platnosť zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno "C" obmedzená najviac na tri kalendárne roky.
Správny poplatok za pridelenie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno "C" (1ks) je 33,- €.  

Tlačivo na stiahnutie:

Ikona Word

Pdf ikona

Výmena preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím“ a preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu“

Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „preukaz ŤZP“) a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ďalej „preukaz ŤZP/S“) vydané podľa zákona účinného do 31. decembra 2008
platia len do 31. decembra 2013 aj v prípade, že je na preukaze uvedená doba platnosti: Bez časového obmedzenia“. 

Preukazy sa vymieňajú od 1.1.2009, teda od účinnosti zákona č. 447/2008 Z. z o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Výmena preukazov ŤZP a ŤZP/S prebieha na oddelení posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Dlhy rad 17, Bardejov, 2. podlažie na počkanie a bezplatne. K výmene je potrebné predložiť preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/S, identifikačný preukaz a fotografiu 3x4cm. 

Ukončenie projektu

Ikona pdf"Revitalizácia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v centre obce Hažlín"

20.12.2012

 

Informácia o podporenom projekte

Ikona pdfSchválenie žiadosti na úpravu potoka "Hažlínka" v obci Hažlín

15.2.2012