Obec

 

Povinné zverejňovanie

Profil verejného
obstarávateľa

Fotogaléria

Fotografie z akcii v obci

Okolie našej obce cez objektív

Logo PSK

Logo natur pack

Počitadlo prístupov

Počasie v obci

Počasie Hažlín - Svieti.com

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Hažlín
Hlavná 200
086 14 Hažlín

Telefón:

+421 54 4884 033

E-mail:

obechazlin@gmail.com
starosta.a@post.sk

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Mikroregion: Stredná Topľa
Počet obyvateľov: 1080
Prvá písomná zmienka: 12.apríl 1414
Nadmorská výška: 270 m.n.m Rozloha obce: 2099 ha

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok-Stránkovy deň

7:30-12:30 12:30-15:30

Streda:

7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok-stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Piatok

7:30-12:30 12:30-13:30

Aktuálne informácie

 

Zber, separácia a recyklácia použitych batérií a akumulátorov

Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov, ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry, ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., ale aj obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku či na pracovisku.

Ikona PDF

Viac informáciíi tu ...

 

Príručka o domácom kompostovaní

Ikona PDFPríručka a spravnom kompostovaní

 

Zoznam lekárov v Prešovskom kraji

Portál www.navstevalekara.sk obsahuje kontakty základne informacie na lekárov a kontakty na pohotovstne služby v okoli našej obci.

Logo

Komunitný plán sociálnych služieb obce Hažlín

 

error loading iconCelý oznam tu...

 

Smernica č. 2/2015 o prijímani a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti.

Ikona PDF Celý dokument...

 

Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku.

Ikona PDF Celý dokument...

 

Obec z lietadla

Hažlín si pripomenul 600. výročie obce

Poznám mnoho miest a dedín. Svojim charakterom, či históriou sú rôzne a zaujímavé, ale iba jedno z nich je pre mňa blízke. Ktoré? Nuž to, ktoré mi najviac priľnulo k srdcu. V ňom som prvýkrát dýchla, urobila prvý krôčik a vyslovila slovo – mama. Tu stvrdili ruky môjho otca, tu okrášlila prvá vráska moju mamu. Tu, v mojej rodnej dedine, v Hažlíne. Dedina Hažlín oslavuje 600 rokov od svojej prvej písomnej zmienky. Pribúdajúce roky sú pre nás niekedy vítanou nostalgiou, kedy si zaspomíname na časy minulé aj na ľudí, ktorí nám už chýbajú. Prúd spomienok, ktorý nás zaplavuje, je taký ako sám život. Nehľadajme to, čo bolo smutné, ale tešme sa z chvíľ, ktoré nám vyčaria na tvárach úsmevy a v srdci hrejivý pocit. Človek je krásny tým, že sníva a jeho sila je v tom, že svoje sny vie premietať na nemenej krásnu skutočnosť.

Erb

Čítaj viac.....

V Hažlíne pribudol tretí bytový dom

Folklorný festival

Po úspešnom ukončení výstavby tretieho bytového domu v obci Hažlín, sa
v auguste uskutočnila jeho kolaudácia. Následne už od 1. septembra našlo v jedno, dvoj a troj- izbových bytoch bývanie šesť rodín. Tým bola aspoň čiastočne naplnená snaha obce poskytnúť bývanie hlavne  mladým  rodinám . Výstavba bytového domu bola opäť realizovaná vďaka  finančným prostriedkom, ktoré na výstavbu vyčlenila  obec. Ďalším  významným zdrojom financovania boli prostriedky poskytnuté na výstavbu zo zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania a tiež Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Vybudovaním tretieho bytového domu bol  uzatvorený prvý komplex bytových domov, ktoré vyrástli vo veľmi príjemnej a peknej lokalite obce. Spolu tu našlo bývanie 18 rodín.
        Pre zabezpečenie bývania  občanov , obec uvažuje o ďalšej výstavbe, čím by sa opäť naplnil zámer výstavby a to vytvoriť zázemie a  splniť  sen o vlastnom bývaní aj pre ďalšie mladé  rodiny.

Foto viac...

 

Prideľovanie zvláštneho evidenčného čísla
obsahujúceho písmeno "C"

(prideľované na poľnohospodárske práce alebo lesné práce)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno "C" sa môže prideliť motorovému vozidlu a prípojnému vozidlu, ktoré nie je schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu, ak je používané na poľnohospodárske práce alebo lesné práce na základe žiadosti jeho vlastníka.  

Žiadosť vlastníka vozidla(vypísať príslušné tlačivo s poučením) musí obsahovať:

  1. meno a priezvisko vlastníka, dátum a miesto jeho narodenia a adresu pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
  2. názov, adresu sídla a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ak ide o právnickú osobu, ako aj osobné údaje podľa písmena a) o osobe, ktorá koná v mene tejto právnickej osoby,
  3. základné technické údaje vozidla:
    a) značku, obchodný názov, typ, druh, kategóriu, identifikačné číslo vozidla a obchodné meno výrobcu vozidla, ak tieto údaje možno zistiť,
    b) dĺžku, šírku a výšku vozidla,
  4. fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu,
  5. odôvodnenie žiadosti vrátane predpokladanej trasy a času používania tohto vozidla v cestnej premávke,
  6. dátum a podpis žiadateľa.

Platnosť zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno "C" obmedzená najviac na tri kalendárne roky.
Správny poplatok za pridelenie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno "C" (1ks) je 33,- €.  

Tlačivo na stiahnutie:

Ikona Word

Pdf ikona

Výmena preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím“ a preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu“

Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „preukaz ŤZP“) a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ďalej „preukaz ŤZP/S“) vydané podľa zákona účinného do 31. decembra 2008
platia len do 31. decembra 2013 aj v prípade, že je na preukaze uvedená doba platnosti: Bez časového obmedzenia“. 

Preukazy sa vymieňajú od 1.1.2009, teda od účinnosti zákona č. 447/2008 Z. z o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Výmena preukazov ŤZP a ŤZP/S prebieha na oddelení posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Dlhy rad 17, Bardejov, 2. podlažie na počkanie a bezplatne. K výmene je potrebné predložiť preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/S, identifikačný preukaz a fotografiu 3x4cm. 

Ukončenie projektu

Ikona pdf"Revitalizácia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v centre obce Hažlín"

20.12.2012

 

Informácia o podporenom projekte

Ikona pdfSchválenie žiadosti na úpravu potoka "Hažlínka" v obci Hažlín

15.2.2012