Obec

 

Povinné zverejňovanie

Profil verejného
obstarávateľa

Fotogaléria

Fotografie z akcií v obci

Okolie našej obce cez objektív

Logo PSK

Logo natur pack

Počitadlo prístupov

Počasie v obci

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Hažlín
Hlavná 200
086 14 Hažlín

Telefón:

+421 54 4884 033

E-mail:

obechazlin@gmail.com

Pre poslancov

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Mikroregion: Stredná Topľa
Počet obyvateľov: 1080
Prvá písomná zmienka: 12.apríl 1414
Nadmorská výška: 270 m.n.m Rozloha obce: 2099 ha

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok-Stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Streda:

7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok-Nestránkový deň

Piatok

7:30-12:00 12:30-13:30

Zmluvy za rok 2012

 

 

Číslo dokumentu Typ Partner Suma EUR Dátum zverejnenia Dok.
1/2012 Mandátna zmluva Jozef Hruškoci 4 976,65 4.1.2012 .pdf
21122010 Dodatok č.1 k zmluve o dielo NUMEREAL spol. s.r.o. 10.1.2012 .pdf
1/DZ221401 204860101 Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 461 632,44 3.2.2012 .pdf
3A-ZoD-0010212 Mandátna zmluva O.S.V.O.comp a.s. 142 942,80 15.2.2012 .pdf
3A-ZoD-0010212 Dodatok k zmluve o dielo O.S.V.O.comp a.s. 13.3.2012 .pdf
KaHR-22VS- 0801/0070/87 Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo hospodárstva SR 142 942,80 2.4.2012 .pdf
KaHR-22VS- 0801/0070/87 Rozpočet k dodatku č.3 o poskytnutí NFP Ministerstvo hospodárstva SR 2.4.2012 .pdf
0636/5300/2012 Kúpna zmluva Východoslovenská distribučná, a.s. 132,00 24.04.2012 .pdf
Kúpna zmluva J.Daňko, V. Daňková, M. Daňko 182,60 06.06.2012 .pdf
701/237/2012 Záložná zmluva Štátny fond rozvoja bývania 308763,88 22.06.2012 .pdf
05/2012 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva AUTODOPRAVA- David Olejnik 24.05.2012 .pdf
ZoD 2011/GB/01/015 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo STRABAG s.r.o. 495 662,16 17.07.2012 .pdf
Ev.č. 80225090612 Zmluva o pripopjení k distribučnej sieti SPP-distribúcia, a.s. 20.07.2012 .pdf
Kúpna zmluva Obec Hažlín 24.07.2012 .pdf
Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 24.07.2012 Obec Hažlín 24.07.2012 .pdf
KaHR 22VS- 0801 0070 87 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo hospodárstva SR 135 795,66 25.07.2012 .pdf
Rozpočet k Dodatku č.4 Ministerstvo hospodárstva SR 25.07.2012 .pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 100811 GMT projekt, spol. s.r.o. 13679,98 02.08.2012 .pdf
Zmluva o reklame GMT projekt, spol. s.r.o. 300,00 10.08.2012 .pdf
Zmluva o zverejnení reklamy číslo: 003/2012 O. S. V. O. comp, a.s. 100,00 10.08.2012 .pdf
Darovacia zmluva UNIKOV, Mlynská 13, Bardejov 70,00 13.08.2012 .pdf
Zmluva o spolupráci KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. 100,00 13.08.2012 .pdf
1339/5300/2012 Zmluva o zriadení vecného bremena Východoslovenská distribučná, a.s. Košice 0,00 15.08.2012 .pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 15.08.2011 Enviroprojekt, s.r.o., Kuzmányho 5, Prešov 18.09.2012 .pdf
KaHR-22VS- 0801/0070/87 Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo hospodárstva SR 135 795,66 20.09.2012 .pdf
č. 6/09 Zmluva o dielo č. 6/09 B+B projekt, s.r.o., Prešov 4950,00 03.10.2012 .pdf
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 10-000032399PO2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 03.10.2012 .pdf
Zmluva o úvere č. 37/016/01 Dodatok č. 8 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina 63 400,39 03.10.2012 .pdf
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 08.11.2012 .pdf
Dodatok č.3/DZ221401204860103 k Zmluve o poskytnutí NFP  Ministerstvo hospodárstva SR 447 952,46 08.11.2012 .pdf
Zmluva o pôžičke zo dňa 04.12.2012 Mgr. Adriána Krajňáková 3950,00 04.12.2012 .pdf
Zmluva o pôžičke zo dňa 29.11.2012 Jozef Kundra 4500,00 29.11.2012 .pdf
Zmluva o pôžičke zo dňa 03.12.2012 Ing. Janka Bačová 2000,00 10.12.2012 .pdf
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 15.08.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 15.08.2011 Enviroprojekt, s.r.o., Kuzmányho 5, Prešov 11.12.2012 .pdf
Zmluva o pôžičke GMT projekt, spol. s.r.o. Námestie SNP 1, 085 01  Bardejov 30 000,00 11.12.2012 .pdf
Nájomná zmluva zo dňa 11.12.2012 Jozef Kurimai, Hlavná 184/209 11.12.2012 .pdf

Nájomná zmluva zo dňa 11.12.2012 Jaroslava Mihaláková, Hlavná 397/209A 11.12.2012 .pdf
Mandátna zmluva zo dňa 18.12.2012 Mgr. Miroslav Kovalík, 17. novembra 73, Sabinov 1000,00 18.12.2012 .pdf
Zmluva o dielo č. 20/12/2012
Zmluva o dielo č. 20/12/2012
COPASTAV s.r.o., Duklianská 17,08501 Bardejov
73 965,42
20.12.2012

.pdf


Poistná zmluva - potok Poistná zmluva - potok Komunálna poisťovňa   20.12.2012 .pdf