Obec

 

Povinné zverejňovanie

Profil verejného
obstarávateľa

Fotogaléria

Fotografie z akcií v obci

Okolie našej obce cez objektív

Logo PSK

Logo natur pack

Počitadlo prístupov

Počasie v obci

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Hažlín
Hlavná 200
086 14 Hažlín

Telefón:

+421 54 4884 033

E-mail:

obechazlin@gmail.com

Pre poslancov

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Mikroregion: Stredná Topľa
Počet obyvateľov: 1080
Prvá písomná zmienka: 12.apríl 1414
Nadmorská výška: 270 m.n.m Rozloha obce: 2099 ha

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok-Stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Streda:

7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok-stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Piatok

7:30-12:00 12:30-13:30

Urbariátu, pozemkového spoločenstva Hažlín

 

Dokumenty

Pozvánka
na mimoriadne zhromaždenie všetkých členov spoločenstva Urbariátu, pozemkového spoločenstva Hažlín

Vážený člen pozemkového spoločenstva,
výbor pozemkového spoločenstva Vás pozýva na riadne zhromaždenie všetkých členov spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 09.07.2023 (nedeľa) o 13,00 hod. v sále Kultúrneho domu obce Hažlín.
Prezentácia :13,00 — 14,00 hod.
Program:

  1. Otvorenie mimoriadneho zhromaždenia
  2. Schválenie predsedajúceho zhromaždenia
  3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zhromaždenia
  4. Správa mandátovej komisie o uznášania schopnosti zhromaždenia
  5. Schválenie programu
  6. Voľba výboru, dozornej rady a náhradníkov
  7. Rôzne
  8. Záver

V súvislosti s konaním volieb do orgánov spoločenstva, prosíme všetkých členov, ktorí majú záujem kandidovať, aby najneskôr do 30.06.2023, poslali svoje návrhy mailom na adresu: urbar.hažlin@gmail.com alebo poštou na adresu: Urbariát, pozemkové spoločenstvo, Hlavná 200, 086 14 Hažlín, Do prihlášky uveďte: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu a o ktorú funkciu sa uchádzate (výbor alebo dozorná rada). Termín je potrebné dodržať z dôvodu prípravy hlasovacích lístkov na tajné voľby.
Osobná účasť členov na valnom zhromaždení je nevyhnutná, vzhľadom na skutočnosť, že valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva a len tento orgán je oprávnený prijímať závažné rozhodnutia týkajúce sa základných dokumentov pozemkového spoločenstva, voliť členov výboru, dozornej rady, náhradníkov a rozhodovať o rozdelení zisku.
V prípade, ak sa zhromaždenia nemôžete osobne zúčastniť, prosíme Vás aby ste za seba splnomocnili niektorého člena Urbariátu,aby zhromaždenie bolo uznášaniaschopné.

 

Ján Kurimai
predseda Urbariátu

 

Ikona PDF

Sprievodný list k pozvánke

 

Ikona PDF

Splnomocnenie

 

Ikona PDFCelá pozvánka

 

Zvrejnené 23.06.2023