Obec

 

Povinné zverejňovanie

Profil verejného
obstarávateľa

Fotogaléria

Fotografie z akcií v obci

Okolie našej obce cez objektív

Logo PSK

Logo natur pack

Počitadlo prístupov

Počasie v obci

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Hažlín
Hlavná 200
086 14 Hažlín

Telefón:

+421 54 4884 033

E-mail:

obechazlin@gmail.com

Pre poslancov

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Mikroregion: Stredná Topľa
Počet obyvateľov: 1080
Prvá písomná zmienka: 12.apríl 1414
Nadmorská výška: 270 m.n.m Rozloha obce: 2099 ha

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok-Stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Streda:

7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok-Nestránkový deň

Piatok

7:30-12:00 12:30-13:30

Prednosta obce Hažlín

 

Prednosta obecného úradu: Ing. Anna Majerniková

Funkcia prednostu obecného úradu sa obsadzuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Prednosta obecného úradu

  • vedie a organizuje prácu obecného úradu
  • prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi
  • spolu so starostom obce podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
  • zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným
  • prednostu vymenúva a odvoláva starosta
  • prednosta obecného úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo a starosta, ktoré sú primerané jeho pracovnému zaradeniu a sú v súlade s platnou právnou úpravou.