Obec

 

Povinné zverejňovanie

Profil verejného
obstarávateľa

Fotogaléria

Fotografie z akcií v obci

Okolie našej obce cez objektív

Logo PSK

Logo natur pack

Počitadlo prístupov

Počasie v obci

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Hažlín
Hlavná 200
086 14 Hažlín

Telefón:

+421 54 4884 033

E-mail:

obechazlin@gmail.com
starosta.a@post.sk

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Mikroregion: Stredná Topľa
Počet obyvateľov: 1080
Prvá písomná zmienka: 12.apríl 1414
Nadmorská výška: 270 m.n.m Rozloha obce: 2099 ha

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok-Stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Streda:

7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok-stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Piatok

7:30-12:00 12:30-13:30

Obec Hažlín

Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Hažlín. Veríme, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vás bude podporovať v snahe získať čo najviac zážitkov priamo v obci a obyvateľom prinesie množstvo informácií o aktuálnom dianí v našej obci.

Návrh rozpočtu obce Hažlín na rok 2023

error loading iconCelý návrh tu...

 

Návrh VZN č.5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

error loading iconCelý návrh tu...

 

Návrh VZN č.6/2022 o príspevkoch v školských zariadeniach

error loading iconCelý návrh tu...

 
Návrh VZN č.7/2022 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hažlín

error loading iconCelý návrh tu...

Zverejnené 1.12.2022

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých!

error loading iconViac informácií tu...

Pozvánka

na ustanovujúce zasadanie Obecného zastupiteľstva obce Hažlín
podľa § 12 odst. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam
na deň 26. novembra 2022 o 16.00 hod. do zasadačky Obecného úradu

Ikona PDFCelá pozvánka a program schôdze tu...

 

Výsledky volieb na starostu obce Hažlín a do Obecného zastupiteľstva obce Hažlín

Ikona PDFViac informácií tu...

 

Propagacia projektu

V domácnostiach po celom Slovensku sa uskutočňuje medzinárodný výskum zručností dospelých

Ikona PDFViac informácií tu...

 

Verejná vyhláška
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Bardejov

Ikona PDFCelá vyhláška tu...

Zverejnené 02.08.2022

Polícia upozorňuje seniorov pred podvodníkmi!!!

Ikona PDFViac informácií tu...

 

Propagacia projektu plagát

Inflačná pomoc
Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

Ikona PDFViac informácií tu...

 

Alebo na stránke Úradu práce, sociálnych veci a rodiny klik...

 

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Hažlín
z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Hažlín so sídlom Hlavná 200, 086 14 Hažlín v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Hažlín č. 12/18/2022 zo dňa 02.06.2022 zverejňuje
zámer odpredaja majetku obce Hažlín

Ikona PDFViac informácií tu...

Zverejnené 06.06.2022 

Rozhodnutie

Žiadateľ:
Monika JANTEKOVÁ, Hurbanova 35, 085 01 Bardejov
podal (i) dňa 20.04.2022 žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudáciou stavby
„Prístavba zimnej záhrady a záhradný domček“
na parcele číslo CKN 1133/2, CKN 1133/1 a CKN 1132/1 v k.ú. Hažlín podľa evidencie katastra nehnuteľností a podľa predloženého geometrického plánu č. 36508012-6/22 zo dňa 26.01.2022 na parc. CKN 1132/5 a CKN 1133/4 v k.ú. Hažlín.

Ikona PDFCelé rozhodnutie tu...

 

 Plagát orange

Návrh


Záverečný účet Obce Hažlín za rok 2021
a
Individuálna výročná správa za rok 2021

Ikona PDFZáverečný účet tu...

 

Ikona PDFVýročná správa tu...

 

Zverejnené 27.04.2022

Oznam

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 08.04.2022 bola v Bardejove otvorená Bezplatná dlhová poradňa. Našim poslaním je poskytovať komplexné odborné poradenstvo (ekonomické, právne, psychologické) ľuďom, ktorí sa pre zadlženie ocitli v ťažkej finančnej situácii.

Ikona PDFViac informácií tu...

 

Oznam

V autobusoch prímestskej autobusovej dopravy
Prešovského a Košického samosprávneho kraja je možné platiť za cestovný lístok virtuálnou dopravnou kartou v mobile.
Ide o moderný a jednoduchý spôsob nákupu a úhrady cestovného.

Viac informácií o virtuálnej dopravnej karte   >>> klik <<<

Video o virtuálnej karte tu   >>>klik<<<

Virtuálnu dopravnú kartu môžete ziskať na tomto odkaze tu   >>>klik<<<

Systém pomoci v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine

Vážení občania, vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s vojenským konfliktom na Ukrajine sa obec Hažlín zapája do „Logistického modelu KOMUNÁL“, ktorý bol pripravený Združením miest a obcí Slovenska v spolupráci s Veľvyslanectvom Ukrajiny v Slovenskej republike a s partnermi v oblasti samospráv, cirkví a charity. Pomoc je adresovaná obyvateľom Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou aj tým, ktorí sa snažia o prežitie v svojej vojnou zasiahnutej krajine. Do tejto výzvy sa môžete zapojiť aj vy, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

Ikona PDFViac informácií tu...

 

Ukrajina
Základné informácie

Informácie pre občanov SR, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine

Ikona PDFViac informácií tu..

 

Dočasné utočisko
štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom

Ikona PDFViac informácií tu...

.

Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľudmi

Ikona PDFViac informácií tu...

 

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Hažlín z dôvodu osobitného zreteľa

Ikona PDFViac informácií tu...

Zverejnené 08.03.2022 

Pozvánka

Výbor urbariátu, pozemkového spoločenstva v Hažlíne pozýva všetkých svojích členov na
Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 22. mája o 15:00 hod.
v sále kultúrneho domu v Hažlíne.

Ikona PDFViac informácií tu...

 

Seniori sme tu pre Vás!
Nestaňte sa obeťami podvodníkov
a zlodejov !!!

V súvislosti so vzniknutou situáciou pandémie COVID-19 sa vyskytli prípady, kedy podvodníci kontaktovali seniorov telefonicky, že im prídu zmerať teplotu, ponúkali im na predaj rôzne filtre, dezinfekčné gély a ochranné rúška. Taktiež sa vyskytli prípady, v ktorých podvodníci sa v telefonickom kontakte so seniormi predstavili, že sú z COVID CENTRA a uviedli, že ich príbuzný sa nachádza v nemocnici na pľúcnej ventilácii a súrne potrebuje peniaze na lieky a vakcínu vo výške od 5.000 až do 7.500 eur.

error loading iconInformačný material „Seniori, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov“

 

error loading iconViac informácii najdete tu... 

 

error loading iconStali ste sa obeťou testného činu, podvodu, násilia, kradeže? Čítajte tu... 

 

error loading iconDesatoro bezpečného dôchodcu najdete tu... 

 

error loading iconOn-line desatoro bezpečného seniora najdete tu... 

 

error loading iconAdresy a tel. čísla kde najdete pomoc

 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce Hažlín formou zámennej zmluvy z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 

error loading iconCelý zámer...

Zverejnené 10.11.2021

Rozhodnutie
o povolení vodnej stavby "Rozšírenie verejného vodovodu Hažlín"

 

error loading iconCelé rozhodnutie...

Zverejnené 25.10.2021

Zverejnenie zámeru predaja nenuteľného majetku obce Hažlín podľa osobitného zreteľa

 

error loading iconCelý zámer

Zverejnené 13.09.2021

Radime seniorom

Seniori pozor na volajúcich podvodníkov a svoje finančné úspory!!!

Vážení seniori,
do pozornosti Vám dávame niekoľko dôležitých rád,ako sa nestať obeťami podvodníkov, ktorí Vás telefonicky kontaktujú ako vaši príbuznía žiadajú požičať peniaze na rôzne účely alebo Vás telefonicky kontaktujú v neskorých nočných hodinách ako lekári, či zdravotné sestryaoznámia, že Váš príbuzný zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej zranil dieťa, nemôže komunikovať, lebo si odhryzol jazyk, leží v nemocnici a súrne potrebuje peniaze na vyplatenie škody, svoje ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii. Podvodníci vždy volajú viackrát za sebou a žiadajú , aby ste Vaše finančné úspory, ktoré máte doma alebo na vkladných knižkách, či osobných účtoch odovzdali neznámym osobám, ktoré si pre peniaze prídu osobne alebo ste ich vložili na konkrétne číslo účtu v banke, či poslali na účet cez finančnú službu Western Union do zahraničia.Podvodníci Vásnásledne dôrazne upozornia, aby ste nikoho nekontaktovali, s nikým sa o tejto veci nerozprávali, lebo váš príbuzný bude mať problémy so zákonom, pôjde do väzenia,pretože šoféroval pod vplyvom alkoholu.

error loading iconRady ako postupovať a viac informácií nájdete tu...

Verejná vyhláška

Rozšírenie verejného vodovodu Hažlín
oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednavania

error loading iconCelá vyhláška

 

Zverejnené 06.09.2021

Verejná vyhláška

Pamiatkový úrad
oznámenie o zápise národnej kultúrnej pamiatky do
Ústredného zoznamu pamiatkového fondu

error loading iconCelá vyhláška

 

Zverejnené 31.08.2021

Doplnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Hažlín
zverejneného dňa 16.09.2019

error loading iconCelý dokument tu...

Zverejnené 19.08.2021

Verejná vyhláška
začatie stavebného konania

error loading iconVyhláška tu...

Zverejnené 19.07.2021

Oznam

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. v spolupráci so spoločnosťou esmitis.r.o. vybudovali v obci Hažlín OPTICKÚ SIEŤ NOVEJ GENERÁCIE (pasívnu optickú sieť - PON) pre poskytovanie služieb vysokorýchlostného optického Internetu a IP televízie, ktorá kvalitatívne prevyšuje všetky dostupné pripojenia do Internetu, aké sú v obci Rokytov v súčasnosti poskytované.

Sieť je budovaná pre domové optické prípojky o rýchlosti 1 Gbps (1 gigabit) s výhľadom do budúcna až 10 Gbps.;

V súčasnosti je možné získať zriadenie domovej optickej prípojky za akciovú cenu od 1,20 €, ktorá je niekoľkonásobne nižšia ako bude cena prípojky po skončení akcie.

Záujemcovia môžu zasielať svoje objednávky prostredníctvom online formulára na webovej stránke www.esmiti.sk,
kde získajú aj informácie o cenách poskytovaných služieb. Po vyplnení online objednávkového formulára, budú záujemcovia telefonicky kontaktovaní o termíne realizácie domovej optickej prípojky. 

Viac informácii získate aj na tel. čísle 0940 98 66 44.

Verejná vyhláška
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

error loading icon Celá vyhláška...

Zverejnené 26.04.2021

Verejná vyhláška
Beloveža-Hažlín úprava VN vedenia
Východoslovenská distribučná a.s.

error loading icon Celá vyhláška...

Zverejnené 12.04.2021

Oznámenie o vstupe na pozemok
esmiti s.r.o

error loading icon Celý oznam...

Zverejnené 12.03.2021

Verejná vyhláška
Oznámenie o vstupe na pozemok
Východoslovenská distribučná a.s.

error loading icon Celá vyhláška...

Zverejnené 26.02.2021

Verejná vyhláška

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
oznamuje
začatie správneho konania
vo veci vyhlásenia cintorína vojnového, v obci Hažlín, okres Bardejov, nachádzajúci sa na parcelách reg. KN - C. 8498, reg. KN E 3368/53,
k. ú. Hažlín, za národnú kultúrnu pamiatku.

error loading iconCelú vyhlášku najdete tu...

Zverejnené 18.02.2021

Africký mor ošípaných (AMO)
u domácich ošípaných a diviakov.

Regionálna veterinárna potravinová sprava Bardejov (ďalej len RVPS Bardejov) Vás vyzýva v rámci súčinnosti formou miestneho rozhlasu alebo iného média upozorniť' všetkých občanov- chovateľov ošípaných na nepriaznivú nákazovú situáciu vo vzťahu k Africkému moru ošípaných (ďalej len AMO) v súvislosti s potvrdením výskytu AMO u diviacej zveri v okrese Bardejov, ktorý bol potvrdený v katastri obce Raslavice.

error loading iconViac informácií najdete tu...

 

error loading iconOpatrenie na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru...

 

error loading iconDezinfečné prípravky účinné na AMO registrované v SR...

 

Plagát AMO

Klik na obrazok pre zväčšenie

error loading icon

AMO - chov ošipaných - prevencia

 

Výzva k postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

 

error loading iconUsmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

error loading iconPostup registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

error loading iconPríloha č. 1 - Registrácia chovu s jednou ošípanov na domácu spotrebu

 

error loading iconPríloha č.2 - predaj ošípanej na domácu spotrebu

 

Oznamenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

error loading iconVýsledok tu ...

 

Obchodná verejná súťaž
Obec Hažlín
vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

error loading iconObchodná verejná súťaž - vyhlasenie

 

error loading iconSnímok z katastrálnej mapy

 

error loading iconSúťažný návrh

 

error loading iconKúpna zmluva

 

error loading iconSúhlas so spracovaním osobnych údajov

Zverejnené 13.10.2020 

 

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania nariadenie ústného konania
error loading icon Verejná vyhláška

 

Zverejnené 24.03.2020

Obci Hažlín bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom

„Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Hažlín“

v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,
Investičná priorita 4.3 - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach,
vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ 4.3.1 - Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške
87 056,06 EUR. 

error loading icon Celý dokument tu...

 

Zverejnené 14.01.2020

Plagát

Verejná vyhlášká
Kolaudačné rozhodnutie

error loading icon Celá vyhláška tu ...

Zverejnené 23.8.2019

Verejná vyhláška

Oznámenie

o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania.

error loading icon Celé oznámenie ...

Zverejnené 15.7.2019

Verejná vyhlášká
Stavebné povolenie

error loading icon Celá vyhláška tu ...

Zverejnené 27.5.2019

Verejná vyhláška

Oznámenie

o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania.

error loading icon Celé oznámenie ...

Zverejnené 30.4.2019

Rozhodnutie
verejná vyhláška

odbor starostlivosti o životné prostredie

 

error loading iconVerejné vyhláška

Zverejnené 28.1.2019

Obci Hažlín bola schválena

Žiadosť o nenávratný finančný prispevok pre projekt s názvom:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Hažlín.

error loading icon

Celý dokument...