Obec

 

Povinné zverejňovanie

Profil verejného
obstarávateľa

Fotogaléria

Fotografie z akcií v obci

Okolie našej obce cez objektív

Logo PSK

Logo natur pack

Počitadlo prístupov

Počasie v obci

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Hažlín
Hlavná 200
086 14 Hažlín

Telefón:

+421 54 4884 033

E-mail:

obechazlin@gmail.com
starosta.a@post.sk

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Mikroregion: Stredná Topľa
Počet obyvateľov: 1080
Prvá písomná zmienka: 12.apríl 1414
Nadmorská výška: 270 m.n.m Rozloha obce: 2099 ha

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok-Stránkovy deň

7:30-12:30 12:30-15:30

Streda:

7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok-stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Piatok

7:30-12:30 12:30-13:30

Obec Hažlín

Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Hažlín. Veríme, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vás bude podporovať v snahe získať čo najviac zážitkov priamo v obci a obyvateľom prinesie množstvo informácií o aktuálnom dianí v našej obci.

Oznamujeme občanom obce, že obecný úrad pracuje od 10.01.2022 v obvyklom režime podľa určených stránkových dní a hodín.

Starosta obce: Ing. František Olah 

Nové cestovné poriadky
prímestskej autobusovej dopravy
platné od 12.12.2021.

Viac informácií tu:
https://po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-dopravy/oznamy/

Na základe rozhodnutia o skoršom začiatku zimných prázdnin, bude od 20.12.2021 prímestská autobusová doprava na území Prešovského samosprávneho kraja vedená ako počas dní školských prázdnin.

Návrh rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024

 

error loading iconCelý návrh tu...

Zverejnené 15.11.2021

Návrh
VZN 3/2021 o zrušení VZN č. 9/2008 zo dňa 29.11.2008
Požiarny poriadok obce

 

error loading iconCelý návrh VZN tu...

Zverejnené 10.11.2021

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce Hažlín formou zámennej zmluvy z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 

error loading iconCelý zámer...

Zverejnené 10.11.2021

Rozhodnutie
o povolení vodnej stavby "Rozšírenie verejného vodovodu Hažlín"

 

error loading iconCelé rozhodnutie...

Zverejnené 25.10.2021

Projekt podporený z rozpočtu PSk
Logo PSk

Projekt „Ozvučenie sály KD“ v obci Hažlín bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja a prebehol v zmysle výzvy Zastupiteľstva PSK, dotačnej schémy: Mikroprogram v programe: Kultúra pre rok 2021. Dotácia bola poskytnutá na základe zmluvy č.858/2021OPR vo výške 3 500 Eur spolu so spoluúčasťou obce vo výške 1 280 Eur bola použitá na nákup a inštaláciu ozvučenia.

error loading iconCelý dokument ...

Zverejnenie zámeru predaja nenuteľného majetku obce Hažlín podľa osobitného zreteľa

 

error loading iconCelý zámer

Zverejnené 13.09.2021

Radime seniorom

Seniori pozor na volajúcich podvodníkov a svoje finančné úspory!!!

Vážení seniori,
do pozornosti Vám dávame niekoľko dôležitých rád,ako sa nestať obeťami podvodníkov, ktorí Vás telefonicky kontaktujú ako vaši príbuznía žiadajú požičať peniaze na rôzne účely alebo Vás telefonicky kontaktujú v neskorých nočných hodinách ako lekári, či zdravotné sestryaoznámia, že Váš príbuzný zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej zranil dieťa, nemôže komunikovať, lebo si odhryzol jazyk, leží v nemocnici a súrne potrebuje peniaze na vyplatenie škody, svoje ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii. Podvodníci vždy volajú viackrát za sebou a žiadajú , aby ste Vaše finančné úspory, ktoré máte doma alebo na vkladných knižkách, či osobných účtoch odovzdali neznámym osobám, ktoré si pre peniaze prídu osobne alebo ste ich vložili na konkrétne číslo účtu v banke, či poslali na účet cez finančnú službu Western Union do zahraničia.Podvodníci Vásnásledne dôrazne upozornia, aby ste nikoho nekontaktovali, s nikým sa o tejto veci nerozprávali, lebo váš príbuzný bude mať problémy so zákonom, pôjde do väzenia,pretože šoféroval pod vplyvom alkoholu.

error loading iconRady ako postupovať a viac informácií nájdete tu...

Verejná vyhláška

Rozšírenie verejného vodovodu Hažlín
oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednavania

error loading iconCelá vyhláška

 

Zverejnené 06.09.2021

Verejná vyhláška

Pamiatkový úrad
oznámenie o zápise národnej kultúrnej pamiatky do
Ústredného zoznamu pamiatkového fondu

error loading iconCelá vyhláška

 

Zverejnené 31.08.2021

Mimoriadne núdzové opatrenia

Na základe § 6 ods. 5 písm. a) a § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov týmito mimoriadnymi núdzovými opatreniami s platnosťou a účinnosťou
od 3.8.2021 do odvolania
Užívateľom poľovných revírov v oblastiach nezaradených v časti I, II a III prílohy I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných (ďalej len „ vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/605“ (bez výskytu afrického moru ošípaných u diviačej zveri a domácich ošípaných) a v oblastiach nezaradených do nárazníkovej zóny

error loading iconMimoriadné núdzové opatrenie celé ...

Logo VSD
Oznamenie

Vypadok elektrickej energie môžete nahlásiť na odkaze:

www.vypadokelektriny.sk

Doplnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Hažlín
zverejneného dňa 16.09.2019

error loading iconCelý dokument tu...

Zverejnené 19.08.2021

Verejná vyhláška
začatie stavebného konania

error loading iconVyhláška tu...

Zverejnené 19.07.2021

Certifikat natur pack

Oznam

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. v spolupráci so spoločnosťou esmitis.r.o. vybudovali v obci Hažlín OPTICKÚ SIEŤ NOVEJ GENERÁCIE (pasívnu optickú sieť - PON) pre poskytovanie služieb vysokorýchlostného optického Internetu a IP televízie, ktorá kvalitatívne prevyšuje všetky dostupné pripojenia do Internetu, aké sú v obci Rokytov v súčasnosti poskytované.

Sieť je budovaná pre domové optické prípojky o rýchlosti 1 Gbps (1 gigabit) s výhľadom do budúcna až 10 Gbps.;

V súčasnosti je možné získať zriadenie domovej optickej prípojky za akciovú cenu od 1,20 €, ktorá je niekoľkonásobne nižšia ako bude cena prípojky po skončení akcie.

Záujemcovia môžu zasielať svoje objednávky prostredníctvom online formulára na webovej stránke www.esmiti.sk,
kde získajú aj informácie o cenách poskytovaných služieb. Po vyplnení online objednávkového formulára, budú záujemcovia telefonicky kontaktovaní o termíne realizácie domovej optickej prípojky. 

Viac informácii získate aj na tel. čísle 0940 98 66 44.

Verejná vyhláška
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

error loading icon Celá vyhláška...

Zverejnené 26.04.2021

Verejná vyhláška
Beloveža-Hažlín úprava VN vedenia
Východoslovenská distribučná a.s.

error loading icon Celá vyhláška...

Zverejnené 12.04.2021

Kancelária ministra vnútra oznamuje

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorá vytvára aj nové podmienky pre páchanie trestnej činnosti a nárast počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestných činov si Vás dovoľujeme informovať
o existencii a dostupnosti informačných kancelarii pre obete trestných činov.

V Prešovskom kraji informačná kancelária sídli na ulici
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov.
Kontakt:
Telefón: +421517082457
E-mail: pomocobetiam@minv.sk
On-line chat na adrese: https://prevenciakriminality.sk

error loading iconZlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvoreniekontaktných bodov pre obete

 

error loading iconPomoc obetiam - v ktorých mestách nás nájdete

 

Oznámenie o vstupe na pozemok
esmiti s.r.o

error loading icon Celý oznam...

Zverejnené 12.03.2021

Verejná vyhláška
Oznámenie o vstupe na pozemok
Východoslovenská distribučná a.s.

error loading icon Celá vyhláška...

Zverejnené 26.02.2021

Odberné miesta na Covid s počtom voľných termínov a možnosťou rezervácie

Link tu >>>KLIK<<<

Verejná vyhláška

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
oznamuje
začatie správneho konania
vo veci vyhlásenia cintorína vojnového, v obci Hažlín, okres Bardejov, nachádzajúci sa na parcelách reg. KN - C. 8498, reg. KN E 3368/53,
k. ú. Hažlín, za národnú kultúrnu pamiatku.

error loading iconCelú vyhlášku najdete tu...

Zverejnené 18.02.2021

Seniori sme tu pre Vás!
Nestaňte sa obeťami podvodníkov
a zlodejov !!!

V súvislosti s ochorením COVID-19 sa v poslednom období v našom okrese vyskytli ďalšie prípady, kde podvodníci telefonicky kontaktovali seniorov s tým, že je v ich okolí veľa infikovaných ľudí koronavírusom, preto ich prídu očkovať vakcínou proti ochoreniu COVID-19, za ktorú je potrebné zaplatiť 7.500 eur.Taktiež sa vyskytli prípady, v ktorých podvodníci v telefonickom kontakte so seniormi uviedli, že ich príbuzný sa nachádza v nemocnici na pľúcnej ventilácii a potrebuje peniaze na vakcínu
vo výške 5.000 až 7.500 eur.

error loading iconInformačný material „Seniori, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov“

 

error loading iconViac informácii najdete tu... 

 

error loading iconStali ste sa obeťou testného činu, podvodu, násilia, kradeže? Čítajte tu... 

 

error loading iconDesatoro bezpečného dôchodcu najdete tu... 

 

error loading iconOn-line desatoro bezpečného seniora najdete tu... 

 

error loading iconAdresy a tel. čísla kde najdete pomoc

 

Africký mor ošípaných (AMO)
u domácich ošípaných a diviakov.

Regionálna veterinárna potravinová sprava Bardejov (ďalej len RVPS Bardejov) Vás vyzýva v rámci súčinnosti formou miestneho rozhlasu alebo iného média upozorniť' všetkých občanov- chovateľov ošípaných na nepriaznivú nákazovú situáciu vo vzťahu k Africkému moru ošípaných (ďalej len AMO) v súvislosti s potvrdením výskytu AMO u diviacej zveri v okrese Bardejov, ktorý bol potvrdený v katastri obce Raslavice.

error loading iconViac informácií najdete tu...

 

error loading iconOpatrenie na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru...

 

error loading iconDezinfečné prípravky účinné na AMO registrované v SR...

 

Plagát AMO

Klik na obrazok pre zväčšenie

error loading icon

AMO - chov ošipaných - prevencia

 

Výzva k postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

 

error loading iconUsmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

error loading iconPostup registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

error loading iconPríloha č. 1 - Registrácia chovu s jednou ošípanov na domácu spotrebu

 

error loading iconPríloha č.2 - predaj ošípanej na domácu spotrebu

 

Oznamenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

error loading iconVýsledok tu ...

 

Obchodná verejná súťaž
Obec Hažlín
vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

error loading iconObchodná verejná súťaž - vyhlasenie

 

error loading iconSnímok z katastrálnej mapy

 

error loading iconSúťažný návrh

 

error loading iconKúpna zmluva

 

error loading iconSúhlas so spracovaním osobnych údajov

Zverejnené 13.10.2020 

Všetky dôležité informácie ohľadom Covid-19 Korona viruse najdete na na odkaze nižšie

Corona virus

 

Info Corona vírus tu ...

 

 

Ďalšie informácie najdete aj v prvom dolnom rohu po kliknuti na ikonu
Logo

 

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania nariadenie ústného konania
error loading icon Verejná vyhláška

 

Zverejnené 24.03.2020

Obci Hažlín bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom

„Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Hažlín“

v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,
Investičná priorita 4.3 - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach,
vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ 4.3.1 - Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške
87 056,06 EUR. 

error loading icon Celý dokument tu...

 

Zverejnené 14.01.2020

Plagát

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bardejove 

Výzva 

Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť 

Počas posledných dní Policajný zbor zaznamenal nárast tragických nehôd s účasťou chodcov. Z analýz vyplynulo, že prevažná časť tragických nehôd sa stala za zníženej viditeľnosti v  obci a všetky mimo priechodu pre chodcov.
            Ich obeťami bohužiaľ bývajú často chodci. Stáva sa tak najmä preto, že ich nie je vidieť, preto je dôležité používať reflexné prvky za zníženej viditeľnosti na cestách (pásiky, vesty, nálepky).
            Dnes je dostupných množstvo reflexných pomôcok, ktoré Vás urobia viditeľnými za tmy, dažďa, sneženia. Či už žltý reflexný pás pripnutý na rukáve alebo rôznofarebné reflexné samolepky nalepené na podrážkach topánok, školských taškách aj kočíkoch.
             Pri prechádzaní cez cestu treba prednostne použiť priechod pre chodcov, nevstupovať na vozovku, ak prichádza rýchlejšie idúce vozilo, neprechádzať jednotlivo, ale v skupinách, taktiež nevstupovať na vozovku ak nie možné cez ňu bezpečne prejsť, neprekonávať zábradlie ani iné zábrany, bezdôvodne sa nezdržiavať a nezastavovať po vstupe na vozovku.

         

Reflexné predmety umiestnite najlepšie ku koncu rukávov, blízko ku kolenám, do úrovne pásu a v priestore čo najbližšie k stredu vozovky. Predchádzajte tomu, aby dopravná nehoda zmenila v zlomku sekundy Váš život a životy Vašich blízkych.

Verejná vyhlášká
Kolaudačné rozhodnutie

error loading icon Celá vyhláška tu ...

Zverejnené 23.8.2019

Verejná vyhláška

Oznámenie

o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania.

error loading icon Celé oznámenie ...

Zverejnené 15.7.2019

Verejná vyhlášká
Stavebné povolenie

error loading icon Celá vyhláška tu ...

Zverejnené 27.5.2019

Verejná vyhláška

Oznámenie

o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania.

error loading icon Celé oznámenie ...

Zverejnené 30.4.2019

Upovedomenie
§ 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

 

error loading iconCelé upovedomenie

Zverejnené 4.3.2019

Rozhodnutie
verejná vyhláška

odbor starostlivosti o životné prostredie

 

error loading iconVerejné vyhláška

Zverejnené 28.1.2019

Obci Hažlín bola schválena

Žiadosť o nenávratný finančný prispevok pre projekt s názvom:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej škjoly v obci Hažlín.

error loading icon

Celý dokument...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ako správne využivať SMS na tiesňové volanie 112
v prípade núdze.

Logo 112

Zasielanie SMS na číslo 112 je určené hlavne pre sluchovo postihnuté obyvateľstvo. 

Informačný leták ...

Fond na podporu umenia podporil projekt „ Dajme deťom do rúk nové knihy“ na nákup kníh pre obecnú knižnicu v Hažlíne

Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Vznikol na základe zákona č. 284/2014 Z. z. a jednou z oblastí, na ktoré sa zameriava, je podpora pamäťových inštitúcií: múzeí, galérií a knižníc.


Obec Hažlín sa uchádzala v roku 2017, podaním žiadosti o získanie dotácie na nákup kníh pre obecnú knižnicu o finančnú podporu z Fondu na podporu umenia.  V rámci podprogramu 5.1.3 Akvizícia knižníc bol projekt s názvom „ Dajme deťom do rúk nové knihy“ podporený  z Fondu na podporu umenia sumou  1 000 €.


Zámer projektu a to zabezpečiť nákup nových kníh pre obecnú knižnicu, ktorá sa nachádza v obci Hažlín bol naplnený.  Doplnením nových kníh do knižnice sme zabezpečili pre  čitateľov obce  širšiu škálu beletrie pre dospelých, detskej beletrie a náučnej beletrie pre deti a dospelých. Knižnicu sme obohatili o  knihy nových autorov, ktoré vyhľadáva dnešný čitateľ v našej knižnici. Doplnením kníh sa zatraktívnila  skladba kníh a zároveň ajknižnica. Veríme, že náš cieľ prilákať do knižnice viac návštevníkov, hlavne deti a mládež ale aj seniorov, aby papierová forma knihy nešla do zabudnutia sa nám podarilo naplniť .


Obec zakúpila v rámci projektu do knižničného fondu knižnice 109 kníhv celkovej hodnote 1 069,18 €,medzi ktorými sú aj knihy vydané s podporou Fondu na podporu umenia. Okrem spomínanej dotácie z Fondu na podporu umenia vo výške 1 000 €,  obec použila  na nákup kníh aj vlastné zdroje, kde formou povinného spolufinancovania využila finančné prostriedky vo výške 69,18 €.

„ Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“

Obec Hažlín ďakuje  Fondu na podporu umeniaza poskytnutú dotáciu, ktorá  umožnila obohatiť knižničný fond obecnej knižnice.

error loading icon Prírastkový zoznam kníh 

Zverejnené 1.3.2018 

 

Najstaršia Hažlínčanka oslávila 96 rokov

Dňa 30.10.2017 oslávila najstaršia obyvateľka obce Hažlín
pani Mária Čuntová krásne jubileum  - 96 rokov.
Dožiť sa takého krásneho veku je veľkým darom od Boha. Za tento dar v tento deň ďakovala aj naša oslávenkyňa. Čiperná babka vítala svojich najbližších a  hostí  s úsmevom.

Oslavenkyňa

Vzácny okamih si v mene občanov pripomenuli a svojou návštevou pani Máriu Čuntovú poctili starosta obce Ing. František Olah spolu s prednostkou obecného úradu Ing. Annou Majernikovou. S kyticou kvetou a krásnym darčekovým košom  zablahoželali oslávenkyni.

Oslavenkyňa

Milá oslávenkyňa!
Veľmi nás teší, že ste sa dožila takého pekného  jubilea. Chceme a prajeme Vám aby ste medzi nami ešte hodnú chvíľku pobudla, aby ste svojou láskou a dobrým srdcom ešte dlhý čas dokázala potešiť všetkých, ktorí Vás majú radi. 

 

Oslavenkyňa

Prajeme Vám veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania.

Karpatska nadaciaErb HažlínUS Steel Košice

Projekt: „ Zmeňme čiernu skládku na oddychovú zónu“

bol realizovaný v roku 2017
Výška poskytnutého grantu: 2 483,00 EUR

Zámerom nášho projektu „Zmeňme čiernu skládku na oddychovú zónu“ bolo revitalizovať nevyužitý priestor pri ZŠ a pri vybudovanom multifunkčnom a detskom ihrisku, ktorý sa stával miestom nelegálnych skládok. Bol to priestor znečistený a zaburinený, pretože z hľadiska lokalizácie sa nachádza v odľahlej časti obce. Sme presvedčení, že realizáciou výstavby dreveného altánku sa nám podarilo vybudovať akúsi oázu pre relax a odpočinok detí, mládeže a obyvateľov obce. Zároveň to je ideálne miesto pre výuku detí základnej školy a materskej školy a aj pre organizovanie podujatí v obci zameraných, aj na environmentálnu výchovu a ochranu životného prostredia. Napokon zámerom nášho projektu bolo ukázať občanom obce ako sa dá zveľadiť obec, aj za ich pomoci.

Projekt bol podporený z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie http://karpatskanadacia.sk/ a U. S. Steel Košice, s.r.o..  

 

error loading icon Celé znenie projektu

Zverejené 31.7.2017