Obec

 

Povinné zverejňovanie

Profil verejného
obstarávateľa

Fotogaléria

Fotografie z akcii v obci

Okolie našej obce cez objektív

Logo PSK

Logo natur pack

Počitadlo prístupov

Počasie v obci

Počasie Hažlín - Svieti.com

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Hažlín
Hlavná 200
086 14 Hažlín

Telefón:

+421 54 4884 033

E-mail:

obechazlin@gmail.com
starosta.a@post.sk

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Mikroregion: Stredná Topľa
Počet obyvateľov: 1080
Prvá písomná zmienka: 12.apríl 1414
Nadmorská výška: 270 m.n.m Rozloha obce: 2099 ha

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok-Stránkovy deň

7:30-12:30 12:30-15:30

Streda:

7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok-stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Piatok

7:30-12:30 12:30-13:30

Obec Hažlín

Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Hažlín. Veríme, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vás bude podporovať v snahe získať čo najviac zážitkov priamo v obci a obyvateľom prinesie množstvo informácií o aktuálnom dianí v našej obci.

Obecný úrad v Hažlíne
oznamuje, že testovanie v obci Hažlín bude prebiehať takto:

23.01.2021 ( sobota) v čase od 8:00 - 17:00 ( obed od 12:00 -12:45 )

24.01.2021 (nedeľa) v čase od 8:00 - 10:00 vyhradené pre obce Ortuťová, Lipová

10:00 - 15:00 ( obed od 12:00 -12:45 )

Obec Hažlín
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie riaditeľa- riaditeľky Materskej školy Hažlín

error loading iconKvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky najdete tu...

 

Oznam 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, pristupuje
od 1. januára 2021
k znižovaniu dopravných výkonov. 

Nové cestovné poriadky najdete tu...

Africký mor ošípaných (AMO)
u domácich ošípaných a diviakov.

Regionálna veterinárna potravinová sprava Bardejov (ďalej len RVPS Bardejov) Vás vyzýva v rámci súčinnosti formou miestneho rozhlasu alebo iného média upozorniť' všetkých občanov- chovateľov ošípaných na nepriaznivú nákazovú situáciu vo vzťahu k Africkému moru ošípaných (ďalej len AMO) v súvislosti s potvrdením výskytu AMO u diviacej zveri v okrese Bardejov, ktorý bol potvrdený v katastri obce Raslavice.

error loading iconViac informácií najdete tu...

 

error loading iconOpatrenie na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru...

 

error loading iconDezinfečné prípravky účinné na AMO registrované v SR...

 

Plagát AMO

Klik na obrazok pre zväčšenie

error loading icon

AMO - chov ošipaných - prevencia

 

Výzva k postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

 

error loading iconUsmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

error loading iconPostup registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

error loading iconPríloha č. 1 - Registrácia chovu s jednou ošípanov na domácu spotrebu

 

error loading iconPríloha č.2 - predaj ošípanej na domácu spotrebu

 

Oznamenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

error loading iconVýsledok tu ...

 

Obchodná verejná súťaž
Obec Hažlín
vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

error loading iconObchodná verejná súťaž - vyhlasenie

 

error loading iconSnímok z katastrálnej mapy

 

error loading iconSúťažný návrh

 

error loading iconKúpna zmluva

 

error loading iconSúhlas so spracovaním osobnych údajov

Zverejnené 13.10.2020 

Oznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote
jesenná kampaň 2020

 

error loading iconViac informácií najdete tu...

 

Logo SODB

Sčítanie obyvateľov domov a bytov

Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných od obyvateľov.

 

error loading iconViac informácií tu...

 

alebo na webstránke tu...

 

error loading iconTlačová správa - sčítanie domov a bytov

 

error loading iconIntegrované a elektronické sčítanie prináša mnohé výhody ...

 

error loading iconPrínos a význam sčitania

 

Informatívne video o sčitaní obyvateľstva tu...

Najčastejšie otázky k SODB 2021...

Otázky a odpovede k SODB
Link č.1 - Čím bude výnimočné sčítanie v roku 2021?
Link č.2 - Kto pomôže obyvateľom pri sčítaní?

 

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Hažlín
z dôvodu osobitného zreteľa

error loading icon Celý zámer tu...

 

Zverejnené 02.09.2020

 

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania podľa § 35, § 36 ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
error loading icon Verejná vyhláška

 

Zverejnené 08.07.2020

 

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania nariadenie ústného konania
error loading icon Verejná vyhláška

 

Zverejnené 22.06.2020

Seniori sme tu pre Vás!
Povedzme stop podvodníkom!!!

Za účelom zabezpečenia ochrany seniorov pred podvodníkmi, ktorí sa pod rôznymi zámienkami snažia od seniorov vylákať ich celoživotné úspory aj počas vzniknutej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19.

error loading iconViac informácii najdete tu... 

 

error loading iconStali ste sa obeťou testného činu, podvodu, násilia, kradeže? Čítajte tu... 

 

error loading iconDesatoro bezpečného dôchodcu najdete tu... 

 

error loading iconOn-line desatoro bezpečného seniora najdete tu... 

 

error loading iconAdresy a tel. čísla kde najdete pomoc

 

Všetky dôležité informácie ohľadom Covid-19 Korona viruse najdete na na odkaze nižšie

Corona virus

 

Info Corona vírus tu ...

 

 

Ďalšie informácie najdete aj v prvom dolnom rohu po kliknuti na ikonu
Logo

 

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania nariadenie ústného konania
error loading icon Verejná vyhláška

 

Zverejnené 24.03.2020

Úroveň vytriedenia odpadov v obci Hažlín v roku 2019
je 24,1%.

 

error loading iconPodrobný rozpis tu...

 

Obci Hažlín bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom

„Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Hažlín“

v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,
Investičná priorita 4.3 - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach,
vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ 4.3.1 - Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške
87 056,06 EUR. 

error loading icon Celý dokument tu...

 

Zverejnené 14.01.2020

 

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Hažlín
z dôvodu osobitného zreteľa

error loading icon Celý zámer tu...

 

Zverejnené 9.1.2020

Plagát

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bardejove 

Výzva 

Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť 

Počas posledných dní Policajný zbor zaznamenal nárast tragických nehôd s účasťou chodcov. Z analýz vyplynulo, že prevažná časť tragických nehôd sa stala za zníženej viditeľnosti v  obci a všetky mimo priechodu pre chodcov.
            Ich obeťami bohužiaľ bývajú často chodci. Stáva sa tak najmä preto, že ich nie je vidieť, preto je dôležité používať reflexné prvky za zníženej viditeľnosti na cestách (pásiky, vesty, nálepky).
            Dnes je dostupných množstvo reflexných pomôcok, ktoré Vás urobia viditeľnými za tmy, dažďa, sneženia. Či už žltý reflexný pás pripnutý na rukáve alebo rôznofarebné reflexné samolepky nalepené na podrážkach topánok, školských taškách aj kočíkoch.
             Pri prechádzaní cez cestu treba prednostne použiť priechod pre chodcov, nevstupovať na vozovku, ak prichádza rýchlejšie idúce vozilo, neprechádzať jednotlivo, ale v skupinách, taktiež nevstupovať na vozovku ak nie možné cez ňu bezpečne prejsť, neprekonávať zábradlie ani iné zábrany, bezdôvodne sa nezdržiavať a nezastavovať po vstupe na vozovku.

         

Reflexné predmety umiestnite najlepšie ku koncu rukávov, blízko ku kolenám, do úrovne pásu a v priestore čo najbližšie k stredu vozovky. Predchádzajte tomu, aby dopravná nehoda zmenila v zlomku sekundy Váš život a životy Vašich blízkych.

Verejná vyhlášká
Kolaudačné rozhodnutie

error loading icon Celá vyhláška tu ...

Zverejnené 23.8.2019

Zverejnenie zámeru
predaja nehnuteľného majetku obce Hažlín
z dôvodu osobitného zreteľa

zámer odpredaja majetku obce Hažlín

error loading icon Celý zámer ...

Zverejnené 6.8.2019

Verejná vyhláška

Oznámenie

o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania.

error loading icon Celé oznámenie ...

Zverejnené 15.7.2019

Verejná vyhlášká
Stavebné povolenie

error loading icon Celá vyhláška tu ...

Zverejnené 27.5.2019

Zverejnenie zámeru
predaja nehnuteľného majetku obce Hažlín
z dôvodu osobitného zreteľa

zámer odpredaja majetku obce Hažlín a to:
stavby "Úprava potoka Hažlínka"

error loading icon Celý zámer ...

Zverejnené 16.5.2019

Oznam

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu.

error loading icon Celý oznam tu...

 

Verejná vyhláška

Oznámenie

o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania.

error loading icon Celé oznámenie ...

Zverejnené 30.4.2019

Oznámenie

Obec Hažlín podľa § 6 ods. 5 zákona ako dotknutá obec týmto zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja".

error loading icon Celé oznámenie ...

Zverejnené 12.4.2019

Upovedomenie
§ 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

 

error loading iconCelé upovedomenie

Zverejnené 4.3.2019

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

Obec Kučín zverejňuje v zmysle § 4 ods. 6 zákona 329/2018 Z.z. úroveň vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá je za rok 2018 = 21,81 %. 

error loading iconCelý oznam tu...

Rozhodnutie
verejná vyhláška

odbor starostlivosti o životné prostredie

 

error loading iconVerejné vyhláška

Zverejnené 28.1.2019

Prinášame Vám Obecný spravodaj v digitálnej podobe

Spravodaj 2018

 

error loading iconCelý spravodaj tu...

 

Obci Hažlín bola schválena

Žiadosť o nenávratný finančný prispevok pre projekt s názvom:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej škjoly v obci Hažlín.

error loading icon

Celý dokument...

Návrh rozpočtu na rok 2019

 

error loading iconCelý návrh...

 

Zverejnené 23.11.2018

Oznámenie

O začatí územného konaniea a nariadenie ústneho konaia

Navrhovateľ: Obec Hažlín, Hlavná 200, 086 14 Hažlín

error loading iconCelé upozornenie

 

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

error loading iconCelý dokument

 

 

Policajný zbor SR upozorňuje

Seniori pozor!

Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby neposielali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže isť o podvodníkov a zlodejov. 

error loading iconCelé upozornenie

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Bardejove

V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
(50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Bardejov
od 15.06.2018 od 17,00 hod. do odvolania. 

error loading iconCelé vyhlásenie

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ako správne využivať SMS na tiesňové volanie 112
v prípade núdze.

Logo 112

Zasielanie SMS na číslo 112 je určené hlavne pre sluchovo postihnuté obyvateľstvo. 

Informačný leták ...

Oznámenie

o prerokovaní návrhu územného plánu Prešovského samosprávného kraja

error loading iconCelý oznam

 

Fond na podporu umenia podporil projekt „ Dajme deťom do rúk nové knihy“ na nákup kníh pre obecnú knižnicu v Hažlíne

Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Vznikol na základe zákona č. 284/2014 Z. z. a jednou z oblastí, na ktoré sa zameriava, je podpora pamäťových inštitúcií: múzeí, galérií a knižníc.


Obec Hažlín sa uchádzala v roku 2017, podaním žiadosti o získanie dotácie na nákup kníh pre obecnú knižnicu o finančnú podporu z Fondu na podporu umenia.  V rámci podprogramu 5.1.3 Akvizícia knižníc bol projekt s názvom „ Dajme deťom do rúk nové knihy“ podporený  z Fondu na podporu umenia sumou  1 000 €.


Zámer projektu a to zabezpečiť nákup nových kníh pre obecnú knižnicu, ktorá sa nachádza v obci Hažlín bol naplnený.  Doplnením nových kníh do knižnice sme zabezpečili pre  čitateľov obce  širšiu škálu beletrie pre dospelých, detskej beletrie a náučnej beletrie pre deti a dospelých. Knižnicu sme obohatili o  knihy nových autorov, ktoré vyhľadáva dnešný čitateľ v našej knižnici. Doplnením kníh sa zatraktívnila  skladba kníh a zároveň ajknižnica. Veríme, že náš cieľ prilákať do knižnice viac návštevníkov, hlavne deti a mládež ale aj seniorov, aby papierová forma knihy nešla do zabudnutia sa nám podarilo naplniť .


Obec zakúpila v rámci projektu do knižničného fondu knižnice 109 kníhv celkovej hodnote 1 069,18 €,medzi ktorými sú aj knihy vydané s podporou Fondu na podporu umenia. Okrem spomínanej dotácie z Fondu na podporu umenia vo výške 1 000 €,  obec použila  na nákup kníh aj vlastné zdroje, kde formou povinného spolufinancovania využila finančné prostriedky vo výške 69,18 €.

„ Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“

Obec Hažlín ďakuje  Fondu na podporu umeniaza poskytnutú dotáciu, ktorá  umožnila obohatiť knižničný fond obecnej knižnice.

error loading icon Prírastkový zoznam kníh 

Zverejnené 1.3.2018 

Aj tento rok Vám prinášame Obecný Spravodaj v digitálnej podobe

error loading iconSpravodaj 2017...

 

Zmená cestovného poriadku SAD platnosť do 8.12.2018

error loading iconNový CP...

 

 

Najstaršia Hažlínčanka oslávila 96 rokov

Dňa 30.10.2017 oslávila najstaršia obyvateľka obce Hažlín
pani Mária Čuntová krásne jubileum  - 96 rokov.
Dožiť sa takého krásneho veku je veľkým darom od Boha. Za tento dar v tento deň ďakovala aj naša oslávenkyňa. Čiperná babka vítala svojich najbližších a  hostí  s úsmevom.

Oslavenkyňa

Vzácny okamih si v mene občanov pripomenuli a svojou návštevou pani Máriu Čuntovú poctili starosta obce Ing. František Olah spolu s prednostkou obecného úradu Ing. Annou Majernikovou. S kyticou kvetou a krásnym darčekovým košom  zablahoželali oslávenkyni.

Oslavenkyňa

Milá oslávenkyňa!
Veľmi nás teší, že ste sa dožila takého pekného  jubilea. Chceme a prajeme Vám aby ste medzi nami ešte hodnú chvíľku pobudla, aby ste svojou láskou a dobrým srdcom ešte dlhý čas dokázala potešiť všetkých, ktorí Vás majú radi. 

 

Oslavenkyňa

Prajeme Vám veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania.

Niekedy netreba veľa, len podať ruku

Mesiac október je mesiac úcty k starším. Každý z nás mal 31 dní na to, aby vyjadril svoju úctu k šedinám. Aby vrátil kúsok lásky svojim rodičom, aby potešil pekným slovom starú mamu, dedka. Aby podal ruku......

Tak chcel podať ruku našim dôchodcom obecný úrad v Hažlíne a to pripravením milého podujatia  - stretnutia dôchodcov obce.  24. október 2017 bol dňom, kedy  prijali naše pozvanie na spoločné posedenie  občania, ktorí si užívajú dôchodkový vek.

Sviatočný deň dôchodcov začal ich stretnutím  o 9.00 hodine ráno  v miestnom kostole na svätej omší, ktorú kňaz obetoval za dôchodcov.  Slávnostná bohoslužba bola spoločným poďakovaním za zdravie a božiu pomoc. Popoludní o 13.30 hod. pokračoval program  sviatočného dňa  určený dôchodcom  vo vyzdobenej sále kultúrneho domu. V úvode  sa milým slovom dôchodcom prihovoril starosta obce Ing. František Olah, privítal hostí podujatia  a to primátora mesta Bardejov MUDr. Borisa Hanuščáka a  prednostu Obvodného úradu v Bardejove Ing. Miroslava  Bujdu .
Spestrením celého podujatia bolo vystúpenie domáceho folklórneho súboru Hažlínčanka , ktorý dokázal spevom ľudových piesní potešiť prítomných. Nejedny  pery si zaspievali  s členmi súboru a vrátili seniorov do mladých čias.
Peknou  tradíciou podujatia je gratulácia občanom obce k ich životnému jubileu a odovzdanie darčeka. Tohto roku sme potešili  43 jubilantov. Na ich tvárach bolo vidieť dojatie a potešenie.  Všetkým oslávencom sme poďakovali za roky ich prínosu pre našu obec a prajeme im mnoho ďalších rokov plných radosti, spokojnosti, pohody a najmä pevného zdravia. Napokon milé stretnutie pokračovalo  pohostením a tu bol priestor, aby sa dôchodcovia porozprávali, pospomínali na chvíle dobré a možno i tie horšie v ich živote.
Veľkou odmenou pre tých, ktorí podujatie pripravili bol úsmev a spokojnosť na tvárach našich dôchodcov. Zámerom milého stretnutia bolo aj takýmto spôsobom vzdať úctu a vyjadriť poďakovanie  seniorom  za ich prácu v obci.  Mnohí sa ešte aj teraz zapájajú do aktivít v obci,  za čo im patrí vďaka   a úcta. Patrí im obdiv od  mladšej generácie a to za ich vytrvalosť a húževnatosť pri práci, hoci im síl už ubúda.

Veríme, že takto strávené popoludnie bolo pre všetkých seniorov príjemným zážitkom,
miestom , kde  pookriali a aspoň na chvíľu zabudli na   všedné dni.

Stretnutie s dôchodcami

Viac fotiek tu...

Karpatska nadaciaErb HažlínUS Steel Košice

Projekt: „ Zmeňme čiernu skládku na oddychovú zónu“

bol realizovaný v roku 2017
Výška poskytnutého grantu: 2 483,00 EUR

Zámerom nášho projektu „Zmeňme čiernu skládku na oddychovú zónu“ bolo revitalizovať nevyužitý priestor pri ZŠ a pri vybudovanom multifunkčnom a detskom ihrisku, ktorý sa stával miestom nelegálnych skládok. Bol to priestor znečistený a zaburinený, pretože z hľadiska lokalizácie sa nachádza v odľahlej časti obce. Sme presvedčení, že realizáciou výstavby dreveného altánku sa nám podarilo vybudovať akúsi oázu pre relax a odpočinok detí, mládeže a obyvateľov obce. Zároveň to je ideálne miesto pre výuku detí základnej školy a materskej školy a aj pre organizovanie podujatí v obci zameraných, aj na environmentálnu výchovu a ochranu životného prostredia. Napokon zámerom nášho projektu bolo ukázať občanom obce ako sa dá zveľadiť obec, aj za ich pomoci.

Projekt bol podporený z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie http://karpatskanadacia.sk/ a U. S. Steel Košice, s.r.o..  

 

error loading icon Celé znenie projektu

Zverejené 31.7.2017